Blog

Szkolenie BHP pracownika a prawo pracy

22.01.2024

SZKOLENIE BHP PRACOWNIKA A PRAWO PRACY BHP CENTER

Bezpieczeństwo pracowników stanowi filar każdego przedsiębiorstwa. Sprawdźmy zatem jakie są kluczowe elementy dbania o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Przekonajmy się, jakie obowiązki stron stosunku pracy nakłada kodeks pracy – zarówno w przypadku nowozatrudnionych pracowników, jak i osób zatrudnionych już dłuższy czas. Dowiedzmy się również, jak często powinny odbywać się szkolenia okresowe, oraz jakie konsekwencje grożą pracodawcy za zaniedbania w tym obszarze.

Jakie szkolenia BHP musi przejść nowozatrudniony pracownik?

Nowozatrudnieni pracownicy to kluczowa grupa w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. W Polsce zgodnie z obowiązującym prawem pracy każdy nowy pracownik ma obowiązek przejść określone szkolenia BHP. Szkolenia te są kluczowe, aby zminimalizować ryzyko wypadków oraz świadomego i bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych.

Nowozatrudnieni pracownicy są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one niezbędne, aby wprowadzić pracownika w specyfikę środowiska pracy oraz przyswoić mu podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Podczas tych szkoleń omawiane są zagrożenia związane z wykonywaną pracą, sposób korzystania z narzędzi i maszyn, a także zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Należy podkreślić, że szkolenie pracownika powinno odbywać się w czasie pracy.

Okresowe szkolenia BHP – jak często?

Szkolenie BHP pracownika to dopiero początek. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownicy powinni regularnie uczestniczyć również w okresowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Cykl szkoleń okresowych jest uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy, stopnia zagrożenia oraz specyfiki branży. W praktyce oznacza to, że pracownicy muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa co określony okres czasu. Regularne szkolenia pozwalają na utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków.

Poza tym okresowe szkolenie BHP pracownika powinno być organizowane zgodnie z przepisami prawa. Konieczność ich przeprowadzania wynika także z ewentualnych zmian w procesach pracy, nowych zagrożeń czy wprowadzenia nowych technologii. Pracodawca powinien regularnie oceniać ryzyko zawodowe i dostosowywać program szkolenia okresowego do bieżących potrzeb. Sprawdźmy, jak często powinno być przeprowadzane szkolenie okresowe pracownika zatrudnionego w naszej firmie oraz pracodawcy.

Pracownicy Biurowi i Administracyjni

Dla pracowników biurowych i administracyjnych, gdzie zagrożenia związane z bezpieczeństwem są niższe, okresowe szkolenia BHP zazwyczaj są organizowane co 6 lat. Obejmują one podstawowe zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, ergonomię stanowiska pracy oraz sposoby minimalizacji stresu i zmęczenia w miejscu pracy.

Kadra robotnicza

Osoby pracujące fizycznie zazwyczaj są zobowiązane do utrwalania swojej wiedzy podczas szkoleń okresowych z bezpieczeństwa i higieny pracy co 3 lata. Szczególnie gdy praca jest związana z obsługą maszyn, wykorzystaniem substancji chemicznych czy narażeniem na inne potencjalnie niebezpieczne czynniki.

Kadra zarządzająca i nie tylko

W przypadku samych przedsiębiorców, kadry zarządzającej, kierowników czy pracowników służby BHP szkolenie okresowe BHP online powinny odbywać się co 5 lat. Choć duże znaczenie będzie odgrywał rodzaj przeważającej działalności pracodawcy, czyli to, czym się zajmuje w firmie.

Kiedy powinno odbyć się pierwsze szkolenie okresowe pracownika?

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawca powinien przeprowadzić w ciągu roku od zatrudnienia pracownika. W przypadku osób kierujących pracownikami termin przeprowadzenia szkolenia okresowego jest jeszcze krótszy, gdyż wynosi 6 miesięcy od momentu, gdy zostało przeprowadzone szkolenie wstępne BHP.

Jakie szkolenia BHP trzeba przeprowadzić dla studenta odbywającego praktykę studencką?

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów odbywających praktyki studenckie, są kluczowym elementem w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy. W Polsce zgodnie z przepisami prawa pracy, studenci odbywający praktyki są traktowani jak pracownicy, co oznacza, że obowiązują dla nich te same przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Poniżej przedstawiamy podstawowe szkolenia BHP, które powinny być przeprowadzone dla studentów w ramach praktyk studenckich:

Co grozi pracodawcy za nieprzeprowadzanie szkoleń BHP?

Przestrzeganie przepisów dotyczących szkoleń BHP to nie tylko kwestia dbałości o bezpieczeństwo pracowników, ale także obowiązek pracodawcy nakreślony w prawie pracy. Ignorowanie tego obowiązku niesie za sobą konkretne konsekwencje prawne i finansowe dla pracodawcy.

Zgodnie z przepisami pracodawca zostać ukarany grzywną za zaniedbania związane z przeprowadzaniem szkoleń BHP. W przypadku poważnych naruszeń odpowiedzialność prawna pracodawcy może sprawić, że sprawa trafi do sądu. Ponadto, w razie wypadku przy pracy, gdy udowodni się zaniedbanie pracodawcy w zakresie szkoleń BHP, może on ponieść odpowiedzialność karną oraz finansową.

Podsumowanie

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom poprzez prawidłowe przeprowadzenie szkoleń BHP to nie tylko obowiązek wynikający z prawa pracy, ale także inwestycja w efektywność i bezpieczeństwo w firmie. Pracownicy świadomi zagrożeń są bardziej zaangażowani w swoją pracę, co przekłada się na wzrost efektywności i obniżenie ryzyka wypadków. Pamiętajmy, że szkolenia BHP to nie tylko nakaz prawny, ale przede wszystkim troska o ludzi, którzy tworzą fundamenty naszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby pracownik odpowiedzialny za BHP kontrolował, czy zachowane są wszystkie zasad bezpieczeństwa i to, czy w odpowiednich terminach przeprowadzane są szkolenia okresowe. Wszystko to wpłynie również na reputację firmy.

Zobacz również:

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR