Szkolenia
0.00 
Ilość - 0
16

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Koszt kursu: od 130.00  (w zależności od wybranej metody płatności)

Informacje ogólne:

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w formie e-learningu zaznajamia pracownika z zasadami niesienia pomocy osobie poszkodowanej, a także z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi postępowania podczas wypadku na terenie zakładu pracy. Wysoka wartość merytoryczna kursu to nie wszystko. Szkolenie z pierwszej pomocy online wzbogacone jest w filmy, animacje, quizy i interakcje, które ułatwiają przyswajanie wiedzy.

Szkolenie zawiera nasze autorskie filmy instruktażowe, nagrane z pomocą doświadczonych ratowników medycznych.

Wybierz ilość:

Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej online przygotowane jest w formie interaktywnej. Uczestnik szkolenia dowie się: jakie przepisy obligują go do udzielenia pierwszej pomocy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz jak zachować się, będąc świadkiem wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego. Program szkolenia obejmuje szeroki zakres tematów, między innymi: postępowanie w przypadku utraty przytomności, resuscytację krążeniowo-oddechową, pierwszą pomoc dzieciom, sposoby działania w przypadku urazów – złamań, krwotoków i oparzeń.

Po zaliczonym szkoleniu oryginał certyfikatu wysyłamy pocztą na adres wskazany w zamówieniu.

Kurs pierwszej pomocy online

– szczegółowy harmonogram

Powyższe zagadnienia kursu pierwszej pomocy online podzieliliśmy na 15 lekcji.

  • Lekcja 1: Wprowadzenie do szkolenia.
  • Lekcja 2: Akty prawne.
  • Lekcja 3: Bezpieczeństwo.
  • Lekcja 4: Postępowanie z osobą nieprzytomną.
  • Lekcja 5: Zadławienia.
  • Lekcja 6: Zagrożenie życia dziecka.
  • Lekcja 7: Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych – schemat udzielania pierwszej pomocy.
  • Lekcja 8: Anafilaksja, ukąszenia, użądlenia.
  • Lekcja 9 : Hipoglikemia.
  • Lekcja 10: Udar mózgu.
  • Lekcja 11: Hipotermia.
  • Lekcja 12: Oparzenia.
  • Lekcja 13: Tonięcie.
  • Lekcja 14: Krwawienia.
  • Lekcja 15: Badanie urazowe.
  • Egzamin.

Osoby wyznaczone do udzielania

pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest ochrona pracowników. Polskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz wyznaczenie osoby (lub osób), które będą odpowiadać za pomoc poszkodowanym na terenie zakładu pracy. Według regulacji zawartych w Kodeksie Pracy działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz poziomu występujących w pracy zagrożeń. Poza tym w każdej firmie musi znajdować się apteczka. Im lepiej wyposażona apteczka, tym większa szansa na szybsze i skuteczniejsze działanie w sytuacji zagrożenia.

 

Udzielanie pierwszej pomocy

jest obowiązkiem każdego z nas

Przygotowany przez nas kurs pierwszej pomocy online to kompendium wiedzy dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy i nie tylko. Należy pamiętać, że udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego z nas. W artykule 162. Kodeksu Karnego znajduje się przepis, który jasno mówi, że kto nie udziela pomocy osobie, która znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty zdrowia lub życia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sam jesteś narażony na niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienie uszczerbku na zdrowiu lub gdy ofiara ma już zapewnioną pomoc ze strony instytucji, czy też osoby powołanej do udzielania pierwszej pomocy. Kurs dedykowany jest więc każdemu, gdyż każdy z nas powinien znać najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy – dla kogo?

Kursy pierwszej pomocy dedykowane są:

 • osobom, które chcą uzyskać podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • osobom, którym zależy na odświeżeniu tej wiedzy,
 • pracodawcom, którzy mają za zadanie zapewnić bezpieczne warunki pracy swoim pracownikom,
 • pracownikom wyznaczonym do udzielania pierwszej pomocy w firmie,
 • wszystkim pracownikom, gdyż nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem jest przestępstwem (patrz: art. 162 KK).

Kurs pierwszej pomocy – aktualizacja wiedzy

Na niektórych pracowników prawo nakłada obowiązek aktualizacji wiedzy z zakresu pierwszej pomocy co kilka lat. W przypadku reszty kursy pierwszej pomocy powinny być odnawiane we własnym zakresie. Dlaczego warto aktualizować wiedzę nawet po ukończeniu kursu? Z czasem pewne umiejętności i wiedza zanikają. Poza tym systematyczne przypominanie zasad pierwszej pomocy z pewnością przyczyni się do większej pewności siebie w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Kurs pierwszej pomocy online

– interaktywna forma szkolenia

W dzisiejszych czasach szkolenia w formie online cieszą się dużą popularnością. Tempo życia i tryb pracy często nie pozwalają na samodzielne przyswojenie wiedzy. Kurs online daje możliwość przerobienia wszystkich najważniejszych zagadnień bez limitu czasu. W kursie pierwszej pomocy online możesz wziąć udział w dowolnym miejscu i czasie. Nasz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej online dostępny jest także w wersji angielskiej.

Szkolenie z zakresu udzielania

pierwszej pomocy – tematyka kursu

Szkolenie z pierwszej pomocy online przygotowane jest w formie interaktywnej. Uczestnik szkolenia dowie się: jakie przepisy obligują go do udzielenia pierwszej pomocy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz jak zachować się, będąc świadkiem wypadku lub nagłego pogorszenia stanu poszkodowanego. Program szkolenia obejmuje szeroki zakres tematów, między innymi: postępowanie w przypadku utraty przytomności, resuscytację krążeniowo-oddechową, pierwszą pomoc dzieciom, sposoby działania w przypadku urazów – złamań, krwotoków i oparzeń.

Poza tym uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat:

 • podstawowych zagadnień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie ochrony życia i mienia,
 • pomocy poszkodowanym w wypadkach (jak ocenić stan poszkodowanego itp.),
 • akcji ratunkowej przy nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • pozycji bocznej ustalonej,
 • postępowania w przypadku wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • postępowania w różnych stanach zagrożenia życia (krwotoki, rany, ukąszenie),
 • pierwszej pomocy dorosłym (pierwsza pomoc w złamaniach, oparzeniach itp.)
 • pierwszej pomocy u dzieci.

Kurs pierwszej pomocy online kończy się testem. Po zaliczeniu egzaminu oryginał certyfikatu wysyłamy pocztą na adres wskazany w zamówieniu.

Szkolenia online dla pracowników i pracodawców

Kurs pierwszej pomocy to jedno z najważniejszych szkoleń, jakie powinien odbyć każdy pracownik firmy. Dzięki temu będzie miał wiedzę, jak postępować w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Wysoka wartość merytoryczna kursu i jej interaktywna forma (prezentacja multimedialna z filmami, animacjami i quizami w wersji elektronicznej) pozwala szybko i skutecznie przyswoić wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie odbywa się w formie online (możesz je zrobić w dowolnym czasie), a na koniec uczestnik otrzymuje certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs pierwszej pomocy online to niejedyne szkolenie, jakie oferujemy pracodawcom i pracownikom. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób pracujących w administracji, jak i pracowników zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków. W naszej ofercie znajdziesz między innymi:

 • szkolenia online BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim),
 • szkolenie online BHP dla pracowników służby BHP,
 • szkolenie online BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (zarówno w języku polskim, jak i angielskim),
 • szkolenie online BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej,
 • szkolenie online BHP dla przedstawicieli handlowych i innych osób kierujących pojazdami służbowymi,
 • szkolenie online BHP z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

i ochrona przeciwpożarowa

Doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobytej na kursie pierwszej pomocy online jest także szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie nasze szkolenia są na bieżąco aktualizowane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy kurs BHP powstał w oparciu o przepisy z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Na zakończenie każdego kursu odbywa się egzamin, po którym uczestnik otrzymuje certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu kursu. Masz pytania w sprawie szkolenia lub kursu pierwszej pomocy? Napisz do nas! Formularz kontaktowy znajdziesz na stronie głównej Online Center.

Wybierz interesujące Cię szkolenie

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR