Szkolenia
0.00 
Ilość - 0
10

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno – biurowych

Koszt kursu: od 98.00  (w zależności od wybranej metody płatności)

Informacje ogólne:

Szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych odbywają osoby pracujące na co dzień za biurkiem i wykorzystujące w swojej pracy komputer. Teraz takie szkolenie można odbyć w formie e-learningu, nie odchodząc od swojego stanowiska pracy.

 

Wybierz ilość:
Kategoria:

Szkolenia BHP online

Szkolenie oferowane pracownikom biurowym to ciekawa forma szkolenia, stale aktualizowana treść zagadnień związanych z przepisami prawa pracy, obowiązkami i prawami pracowniczymi oraz ważnymi (także na co dzień) informacjami z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. W szkoleniu zaprezentowaliśmy także wymogi ergonomii stanowiska pracy tak istotne przy pracy z komputerem.

Szkolenie BHP to obowiązkowy element pracy każdego pracownika. Program szkolenia zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu szkolenia BHP i napisaniu testu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Szkolenia BHP w formie online to rozwiązanie na miarę dzisiejszych czasów. Współczesne tempo życia i tryb pracy często nie pozwalają na samodzielne poszerzanie swojej wiedzy z zakresu BHP. Kurs BHP na stanowiskach administracyjno-biurowych należy odświeżać co 6 lat. Forma e-learningu jest bardzo korzystna dla każdego pracownika. Kursy BHP można wykonywać z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Nasze szkolenia to podstawowe kompendium wiedzy, które zapewni komfort pracownikowi i zwiększy bezpieczeństwo w firmie.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim osobom na stanowiskach takich jak:

 • pracownik administracji,
 • pracownik sekretariatu,
 • recepcjonista,
 • referent,
 • bibliotekarz,
 • pracownik księgowy,
 • pracownik działu kadr,
 • pracownik call center,
 • informatyk,
 • i inne stanowiska, opierające się na pracy przy komputerze.

 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika biurowego

Oferujemy Państwu szkolenie, które w sposób kompleksowy traktuje wszystkie najważniejsze zagadnienia w dziedzinie BHP. Podczas szkolenia każdy uczestnik:

 • poznaje najważniejsze zasady w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy,
 • zapoznaje się z przepisami zakładowymi, zasadami BHP,
 • poznaje prawa i obowiązki pracownika,
 • zaznajamia się z prawami i obowiązkami pracodawcy,
 • poznaje metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne,
 • zaznajamia się z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii miejsca pracy (szczególnie na stanowiskach pracy wyposażonych w komputer),
 • zapoznaje się z narzędziami, takimi jak karta oceny ryzyka zawodowego, czy dokumentacja do PIP – karta zgłoszenia pracodawcy,
 • dowiaduje się szczegółów na temat środków ochrony indywidualnej osobistej,
 • poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy (apteczka, szkolenie ochrony przeciwpożarowej itp.).

 

Ważną częścią szkolenia są procedury podczas wypadku pracownika, czyli:

 • wypadki przy pracy, zawiadomienie przełożonego,
 • wyjaśnienia świadka poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym,
 • zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem,
 • zgłoszenie wypadku pracownika przy pracy,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • rejestr wypadków,
 • karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • karta wypadku: objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego,
 • objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku.

Szkolenie BHP – tematyka kursu

 • Moduł 1: Wybrane regulacje prawa pracy.
 • Moduł 2: Kodeks pracy – podstawowy akt prawny.
 • Moduł 3: Bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Moduł 4: Ocena ryzyka zawodowego i metody ochrony przed zagrożeniami.
 • Moduł 5: Postępowanie w razie wypadków i sytuacji zagrożeń.
 • Moduł 6: Podsumowanie i test.

Szkolenia online

W naszej firmie stale dbamy o poszerzanie wiedzy pracowników biurowych, kadry kierowniczej i przedstawicieli handlowych. Oferta skierowana jest także do służb BHP i osób, które mają za zadanie przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego. Ukończenie szkolenia wiąże się z otrzymaniem certyfikatu o odbyciu szkolenia, choć o wiele ważniejsza jest wiedza, jaką przyswaja kursant. Zasady BHP, ergonomia stanowiska pracy, udzielanie pierwszej pomocy, ochrona przeciwpożarowa w miejscu pracy – informacje uzyskane podczas szkolenia pomogą chronić zdrowie i życie wszystkich pracowników. Podczas naszych szkoleń kursanci:

 • poszerzają wiedzę w zakresie BHP,
 • poznają czynniki środowiska pracy,
 • zyskują wiedzę w sprawie stosowania w zakładzie środków ochrony indywidualnej,
 • poznają procedury podczas wypadków przy pracy pracownika (zgłoszenie wypadku, protokół),
 • zapoznają się z ryzykiem zawodowym (karta badań i pomiarów czynników szkodliwych).

 

Jeśli mają Państwo pytania w sprawie szkolenia (wstępnego lub okresowego), zachęcamy do kontaktu z naszym specjalistą.

Wybierz interesujące Cię szkolenie

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR