Zadzwoń do nas!

Szkolenia BHP Online: e-learning

Zapisz się
Chcesz przeszkolić większą liczbę pracowników? Potrzebujesz indywidualnej wyceny lub formy płatności?
Napisz/Zadzwoń strzalka
E-learning
Szkolenia BHP Online Center - kim jesteśmy?

Wszystko co robimy jest zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie Państwa biznesu. Wierzymy, że osiągane wyniki przedsiębiorstw są proporcjonalne do bezpiecznych warunków pracy. Prowadzimy internetowe szkolenia BHP oraz obsługę BHP przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Wybierz interesujące Cię szkolenie BHP online i sprawdź szczegóły oferty.

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników stanowisk administracyjno-biurowych odbywa się co 6 lat. Teraz takie szkolenie można odbyć w formie e-learningu. Szkolenie BHP online dla pracowników administracyjnych przeznaczone jest w szczególności dla osób, które wykorzystują w swojej pracy komputer. Szkolenie okresowe BHP online obejmuje między innymi zagadnienia związane z przepisami prawa pracy oraz wymogi ergonomii higieny pracy przed komputerem. Tematyka uwzględnia także ochronę przeciwpożarową i pierwszą pomoc.

Sprawdź

Szkolenie BHP online dla osób kierujących pracownikami

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami powinny znać przepisy BHP w stopniu umożliwiającym wywiązanie się z obowiązków nałożonych na nich przez Kodeks Pracy. Szkolenie okresowe z zakresu BHP pracodawcy i kierownicy powtarzają co 5 lat. Kurs BHP przez Internet umożliwia zrealizowanie szkolenia w dowolnym terminie (bez ograniczeń czasowych). Szkolenie dla pracodawców obejmuje między innymi wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, chorób zawodowych, oceny zagrożeń i ryzyka podczas pracy i tworzenia warunków pracy, które to ryzyko ograniczają. Po ukończeniu szkolenia i rozwiązaniu testu otrzymają Państwo oryginał certyfikatu ukończenia kursu.

Sprawdź

Internetowe szkolenie BHP dla pracowników kierujących pojazdem służbowym i przedstawicieli handlowych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników kierujących na co dzień pojazdem służbowym. Ten kurs BHP online dotyczy przede wszystkim osób wykonujących zadania w charakterze przedstawiciela handlowego. Materiały szkoleniowe obejmują zarówno wiedzę na temat prowadzenia samochodu służbowego, jak i zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.

Sprawdź

Szkolenia okresowe BHP online dla pracowników administracyjno – biurowych / język angielski

Każda osoba, która pracuje na terytorium Polski, niezależnie od języka, jakim się posługuje, musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W naszej ofercie znajduje się szkolenie przygotowane dla pracowników angielskojęzycznych zatrudnionych między innymi w korporacjach, administracji państwowej, szkołach, uczelniach wyższych i innych placówkach oświatowych.

Sprawdź

Internetowe szkolenie z zakresu BHP dla kierowników i pracodawców / język angielski

Coraz większą liczbę managerów w międzynarodowych korporacjach na terenie naszego kraju stanowią pracownicy anglojęzyczni. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, stworzyliśmy szkolenia BHP po angielsku w pełni zgodne z Rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP. Przygotowane szkolenie obejmuje ocenę zagrożeń w pracy i zasady tworzenia warunków ograniczenia ryzyka.

Sprawdź

Szkolenia BHP pracowników inżynieryjno-technicznych

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, czyli osoby takie jak projektanci, inżynierowie i konstruktorzy odpowiedzialni są za rozwój oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Podlegają oni szkoleniom okresowym co 5 lat. Zakres takiego szkolenia okresowego obejmuje między innymi ocenę zagrożeń w procesach pracy oraz organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wymogami w zakresie BHP.

Sprawdź

Internetowe szkolenie BHP z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu ogólnego na dane stanowisko jest skierowane do pracowników, którzy na co dzień w swojej firmie mają za zadanie przeprowadzać instruktaż dla nowo przyjętych lub zmieniających stanowisko pracy pracowników. Szkolenie najczęściej jest dedykowane pracodawcom, kierownikom, kierownikom zmian, mistrzom oraz innym pracownikom zaangażowanym w proces wdrożenia nowego pracownika. Daje niezbędną wiedzę i przygotowanie merytoryczne.

Sprawdź

Kursy BHP przez internet

Szkolenia BHP przez Internet to szybki i efektowny sposób, aby podnieść wiedzę pracowników dotyczącą wykonywania pracy. Za pośrednictwem Internetu przeszkoliliśmy już kadrę menadżerską oraz osoby na stanowiskach robotniczych w wielu polskich i zagranicznych firmach. Szkoliliśmy zarówno pracowników farmacji, ratowników medycznych, jaki i pracowników służby BHP i nauczycieli. Kursy prowadzimy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Od niedawna w naszej ofercie znajdują się również szkolenia wstępne przygotowane w formie samokształcenia kierowanego. Kurs wstępny BHP przeznaczony jest dla kadry robotniczej i pracowników administracyjno-biurowych.

Wszystkie kursy BHP online są zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Każde szkolenie okresowe BHP online kończy się testem. Poprawne wypełnienie testu jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia z dziedziny BHP.

Firmy współpracujące

Skontaktuj się z Online Center

Zadzwoń, napisz i umów się na spotkanie

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP Center Szkolenia sp. z o. o.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR