Blog

Temperatura w miejscu pracy a bhp

26.09.2023

TEMP W MIEJSCU PRACY

 

Temperatura w miejscu pracy jest jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Odpowiednio dostosowana temperatura może znacząco wpłynąć na wydajność i samopoczucie pracowników. W poniższym artykule przyjrzymy się temu, jak temperatura powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy, jakie są maksymalne i minimalne dopuszczalne temperatury w różnych miejscach pracy oraz kto ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków termicznych.

Dopasowanie temperatury do rodzaju wykonywanej pracy

Pierwszym istotnym aspektem jest dopasowanie temperatury do rodzaju wykonywanej pracy. Optymalna temperatura może znacząco różnić się w zależności od tego, czy pracujesz przy biurku, czy też wykonujesz pracę fizyczną na produkcji.

Przepisy BHP również wskazują na to, że kluczowe znaczenie ma dopasowanie temperatury do rodzaju wykonywanej pracy, czyli do metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania. Poza tym minimalna temperatura w miejscu pracy nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pozwalają na to względy technologiczne.

Minimalna i maksymalna temperatura w pomieszczeniach biurowych

Dla pracowników biurowych, gdzie głównym wyzwaniem jest umysłowa koncentracja, temperatura powinna być utrzymywana na stałym poziomie w granicach 21-23 stopni Celsiusza. To zapewnia komfortowe warunki pracy, minimalizując ryzyko rozpraszania się pracowników.

W przypadku pracy biurowej najniższa temperatura może wynosić 18 stopniu Celsiusza. Według norm i przepisów temperatura w biurach nie powinna przekraczać 28 stopni Celsjusza. Przekroczenie tej wartości może prowadzić do dyskomfortu, obniżonej produktywności i zagrożenia dla zdrowia.

Dopuszczalna temperatura przy ciężkiej pracy fizycznej

Dla pracowników wykonujących ciężką pracę fizyczną, taką jak budowlańcy czy pracownicy w magazynach, temperatura jest kluczowym czynnikiem. Optymalna temperatura dla nich powinna wynosić około 16-18 stopni Celsjusza.

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy wykonywaniu ciężkiej pracy fizycznej została uwzględniona w przepisach BHP. Jednak ogólnie przyjmuje się, że temperatura w miejscu pracy podczas wykonywania ciężkiej pracy fizycznej nie powinna przekraczać 28-30 stopni Celsjusza.

Przekroczenie tej temperatury może prowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji, takich jak przegrzanie organizmu, udary cieplne, utrata płynów i ogólny spadek wydolności pracowników. Dlatego pracodawcy, zwłaszcza w branżach charakteryzujących się ciężką pracą fizyczną, powinni być świadomi i przestrzegać tych wytycznych, dbając o dostarczenie odpowiedniej wentylacji, chłodzenia, oraz zapewniając pracownikom odpowiednią odzież ochronną, by minimalizować ryzyko związane z wysokimi temperaturami.

Temperatura na otwartej przestrzeni

Pracownicy pracujący na otwartej przestrzeni, jak np. rolnicy czy robotnicy budowlani, są narażeni na ekstremalne warunki atmosferyczne. Tutaj kluczowe jest dostarczenie środków ochrony przed ekstremalnym zimnem lub gorącem. Przy temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza lub poniżej -10 stopni Celsjusza należy zapewnić odpowiednią odzież i przerwy w pracy, aby uniknąć przegrzania lub odmrożeń.

Optymalna temperatura gdzie wykonywana lekka praca fizyczna

W przypadku prac lekkiej fizycznej, takich jak prace montażowe czy obsługa maszyn, temperatura powinna być zbliżona do tych w biurze. Wynika z tego, że maksymalna temperatura w miejscu pracy może wynosić 23 stopnie Celsiusza, a minimalna 21. Pracownicy wykonujący tego rodzaju zadania również potrzebują komfortowych warunków, aby zachować koncentrację i efektywność. Wspomniany zakres pozwala na wygodną pracę bez nadmiernego obciążenia organizmu.

Kto odpowiada za zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy?

Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków temperaturowych w miejscu pracy spoczywa na pracodawcy. To on ma obowiązek dostosowania systemów klimatyzacyjnych, ogrzewania i wentylacji do specyfiki wykonywanej pracy oraz monitorowania temperatury w pomieszczeniach. Pracodawcy muszą również reagować na skargi pracowników związane z warunkami termicznymi i podejmować odpowiednie działania naprawcze.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy pracodawca nie przestrzega przepisów BHP, to może otrzymać mandat od Państwowej Inspekcji Pracy.

Obowiązki pracodawcy, gdy jest zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

Kiedy jest zbyt niska temperatura:

 • Zapewnienie odpowiedniej izolacji i ogrzewania – pracodawca powinien zadbać o to, żeby pomieszczenia były odpowiednio ocieplone i izolowane, aby chronić pracowników przed niskimi temperaturami.
 • Dostarczenie odpowiedniej odzieży ochronnej – jeśli temperatura jest niska, pracodawca powinien dostarczyć pracownikom odpowiednią odzież ochronną, tzn. ciepłe ubrania, rękawice, czapki itp.
 • Regularne przerwy w pracy – ważne jest, aby pracownicy mieli możliwość krótkich przerw w cieple, gdzie mogą się ogrzać i odpocząć od zimna.

Kiedy jest zbyt wysoka temperatura:

 • Zapewnienie odpowiedniej wentylacji – pracodawca powinien zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniach pracy, aby zmniejszyć temperaturę i poprawić przepływ powietrza. To może obejmować użycie klimatyzacji lub wentylatorów.
 • Dostęp do wody – pracodawca powinien dostarczyć pracownikom stały dostęp do wody pitnej, aby zapobiec odwodnieniu.
 • Zapewnienie odpowiedniej odzieży – jeśli to możliwe, pracodawca powinien dostarczyć pracownikom lekką odzież ochronną, która pomoże w regulacji temperatury ciała.

Jakie przepisy określają optymalną temperaturę w pomieszczeniach pracy?

Przepisy regulujące optymalne warunki temperaturowe w miejscu pracy różnią się w zależności od kraju i regionu. W Polsce normy dotyczące temperatury w miejscu pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania tych przepisów i zapewnienia odpowiednich warunków termicznych dla swoich pracowników.

Dowiedz się więcej z artykułu Jak zadbać o pracownika latem?

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR