Zadzwoń do nas!

Blog

Ile ważne jest szkolenie BHP? Jak długo?

30.11.2022

Kodeks Pracy narzuca obowiązek regularnego przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to zarówno nowozatrudnionych pracowników, jak i osób z kilkuletnim stażem pracy. Zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami związanymi z BHP wpływa na bezpieczeństwo pracowników, dlatego też już teraz dowiedz się, ile ważne są szkolenia BHP i jakie są rodzaje szkoleń BHP.

Szkolenie wstępne BHP

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika, jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie musi odbyć się niezależnie od tego, czy pracownik odbywał w tym samym roku już szkolenie BHP wstępne. Przy każdej zmianie firmy niezbędne jest przebycie szkolenia z tego zakresu po raz kolejny.

Wstępne szkolenie BHP powinno składać się z kilku sekcji, takich jak:

 • instruktaż ogólny – najczęściej odbywa się w pierwszym dniu pracy, instruktaż ogólny dotyczy zasad BHP oraz pierwszej pomocy,
 • instruktaż stanowiskowy – może trwać nawet kilka dni. Niekiedy może dojść do sytuacji, gdy trzeba powtórzyć instruktaż stanowiskowy. Głównie, gdy pracownik zmieni stanowisko w obrębie tego samego przedsiębiorstwa. Szkolenia z instruktażu stanowiskowego mogą być przeprowadzone przez przełożonego, ale tylko wtedy, gdy jego szkolenie jest ważne.

Okresowe szkolenie BHP – ile ważne?

Po pierwszym roku od zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dla pracownika szkolenia okresowego z zakresu BHP.

Wyjątkiem są tutaj osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, które pierwsze szkolenia okresowe powinni odbyć już 6 miesięcy od zatrudnienia.

Zgodnie z Kodeksem Pracy szkolenie okresowe BHP powinno być organizowane regularnie, a ich częstotliwość uzależniona ma być od zajmowanego stanowiska pracy.

Sprawdź, jak często powinny odbywać się szkolenia BHP w zależności od stanowiska pracy:

 • Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych należy powtarzać raz na 6 lat. Jednak jest tutaj pewien warunek. Otóż częstotliwość szkoleń, jakie muszą odbywać pracownicy administracyjno-biurowi zależy od rodzaju przeważającej działalności pracodawcy, gdyż musi wiązać się on z co najmniej trzecią kategorią ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym na mocy art. 2373 § 22 Kodeksu pracy.
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni powinni odbywać okresowe szkolenia BHP raz na 5 lat.
 • W przypadku kadry robotniczej niezbędne jest odbywanie szkoleń okresowych raz na 3 lata. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pracownik wykonuje niebezpieczne obowiązki zawodowe. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP nawet co rok.
 • W przypadku pracowników, którzy podczas swojej pracy są narażeni na czynniki szkodliwe dla ich zdrowia, czy nawet niebezpieczne szkolenia BHP należy odbywać co 5 lat.
 • Osoby kierujące pracownikami na stanowiskach kierowniczych, muszą brać udział w szkoleniach okresowych raz na 5 lat.
 • Pracownicy służby BHP, powinni wziąć udział w okresowym szkoleniu BHP raz na 5 lat.

Program okresowych szkoleń BHP

W przypadku szkoleń okresowych organizowanych z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nie tylko niezbędne jest omówieniu kilku kluczowych kwestii.

Oto najważniejsze zagadnienia, które powinny znaleźć się w programie okresowego szkolenia BHP:

 • Przepisy prawne w dziedzinie BHP, które mają praktyczne zastosowanie podczas wykonywania obowiązków zawodowych.
  W programie powinno znaleźć się miejsce na omówienie zarówno praw, jak i obowiązków z zakresu BHP, a także odpowiedzialności, na jakie naraża się osoba zatrudniona, gdy nie przestrzega przepisów. Jeśli w szkoleniu biorą udział kobiety, to należy omówić także ochronę pracy kobiet.
 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni zostać po raz kolejny poinformowani o zagrożeniach, z jakimi mają lub mogą mieć do czynienia podczas swojej pracy. Oprócz tego niezbędne jest poznanie zasad, które pozwalają na likwidację lub ograniczenie oddziaływania niebezpiecznych czynników na pracowników.
 • Bardzo ważnym punktem jest również omówienie podczas sezonowego szkolenia BHP zasad, w jaki sposób należy postępować w razie wypadku lub wystąpienia sytuacji zagrożenia, np. pożaru w zakładzie pracy.W tym momencie należy zwrócić uwagę na takie aspekty jak gaszenie pożaru, ale też na udzielanie pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach.
 • Niezbędne staje się również omówienie okoliczności i przyczyn najczęściej występujących wypadków na określonym stanowisku pracy.
 • Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest także dodawanie do szkoleń BHP zagadnień związanych z nękaniem w pracy, czyli mobbingiem.

Szkolenie okresowe BHP – formy i czas trwania

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy może odbywać się w różnych formach. Obecnie najpopularniejszą formą jest:

 • instruktaż – nie może trwać krócej niż 2 godziny lekcyjne,
 • kurs – zazwyczaj miewa formę stacjonarną lub internetową i trwa ok. 15 godzin, dotyczy zarówno zagadnień praktycznych, jak i teoretycznych,
 • seminarium – nie powinno trwać krócej niż 5 godzin lekcyjnych, podczas których pracownik uzyskuje lub aktualizuje swoją wiedzę w zakresie BHP.

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i studentów

Jeśli zatrudniasz praktykanta, odbywającego praktykę studencką, należy przeprowadzić dla nich wstępne szkolenie BHP. Koniecznie musi odbyć się ono pierwszego dnia praktyk.

Taka sama zasada tyczy się również uczniów szkół zawodowych, którzy łączą szkołę z praktyką nauki zawodu.

Szkolenie BHP pracodawcy

Warto pamiętać o tym, że również pracodawca jest zobowiązany do tego, aby odbywać szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP.

Pierwsze szkolenie pracodawca powinien odbyć w momencie, gdy zyskuje taki status, czyli zatrudnia pierwszego pracownika.

Jeśli chodzi o szkolenia okresowe z BHP, niezbędne staje się przestrzeganie tych samych zasad co pracownicy na stanowiskach kierowniczych, a zatem należy powtarzać szkolenie co 5 lat.

Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, kiedy należy odbyć pierwsze szkolenie okresowe i jak długo jest ważne szkolenie okresowe BHP w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

Kliknij, aby skopiować i wydrukować pomocniczą tabelę "Częstotliwość szkoleń BHP".

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR