Blog

Outsourcing BHP - wyjaśniamy!

01.07.2024

Outsourcing BHP

Outsourcing BHP to usługa polegająca na oddelegowaniu obowiązków i zadań, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Działania z tym związane przekazywane są wówczas firmie zewnętrznej, która wyspecjalizowana jest w tym zakresie i zajmie się kompleksowym doradztwem, które poskutkuje wypełnianiem przepisów . Dla wielu firm to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie, nie tylko w przypadku braku kompetentnych pracowników zajmujących się przepisami BHP. Dotyczy to również ograniczenia zaangażowania pracodawcy w obserwację zmieniających się przepisów z zakresu BHP i procesów ich wdrażania. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ta usługa i z czym wiąże się współpraca z firmą zewnętrzną.

Na czym polega outsourcing BHP?

Jeśli dana firma chce zatrudniać specjalistę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, musi on spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do różnych działań z tego obszaru, m.in. przeprowadzania szkolenia BHP, mieć możliwość sporządzenia dokumentu ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, czy choćby dokonywać czynności ustalających okoliczności wypadku w miejscu pracy. Dla wielu pracodawców to zadanie trudne, ponieważ wymaga ciągłego przeszkalania pracownika do spraw BHP i PPOŻ. Przepisy BHP się zmieniają, a pełne działanie w tym zakresie wymaga szerokich kompetencji. Dlatego też wiele firm decyduje się na przekazanie działań z tego obszaru do firmy zewnętrznej. Czym może zająć się firma zewnętrzna w zakresie BHP danego zakładu pracy?

Przeprowadzanie okresowych i wstępnych szkoleń BHP

Firmy zatrudniające pracowników muszą przeprowadzać wstępne i okresowe szkolenia, które mają na celu zaprezentowanie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które panują na danym stanowisku. W tym zakresie zewnętrzna firma jest również zobowiązania do sporządzania niezbędnej dokumentacji, która wypełni oczekiwania nadzorów państwowych nad bezpieczeństwem w zakładach pracy. Dla pracodawców to ogromna wygoda, ponieważ daje możliwość korzystania z usług specjalistów zawsze wtedy, kiedy na pokładzie firmy pojawiają się nowi pracownicy. Są oni uczeni dobrych i koniecznych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa

Działanie w zakresie bezpieczeństwa pracowników to jedno z najważniejszych zadań pracodawcy. Spojrzenie na to oczami osoby zewnętrznej może pomóc w optymalizowaniu działań w sposób, który zwiększy bezpieczeństwo na konkretnych stanowiskach. W dodatku jeśli w zakładzie pojawi się pracownik służby BHP, do którego zadań należy m.in. przeprowadzanie kontroli warunków pracy, pracodawca może mieć pewność, że jego firma jest do tego odpowiednio przygotowana.

Ocenianie ryzyka na danym stanowisku

W części zakładów pracy zatrudnia się pracowników wykonujących czynności, które wymagają specjalistycznych kwalifikacji. W ich przypadku ryzyko może być wyższe, np. jeśli chodzi o pracę na wysokości, czy pracę z urządzeniami elektrycznymi. Pracownik zatrudniony w takich warunkach powinien być otoczony szczególną uwagą. Czasem bowiem wymaga to dodatkowych działań po stronie pracodawcy, np. zapewnienia środków ochrony indywidualnej. Outsourcing BHP to w tym przypadku właściwy sposób na dookreślenie takich warunków zgodnie z przepisami i zaproponowanie odpowiednich rozwiązań konkretnemu . 

Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia okoliczności wypadku w pracy

Specjalista spoza zakładu pracy ma również odpowiednie kwalifikacje do tego, by podejmować czynności dotyczące ustalenia okoliczności wypadku, który miał miejsce w . Oczywiście nie może samodzielnie rozwiązać sprawy do końca, jednak wchodzi w skład zespołu powypadkowego, jego udział w tym procesie będzie niezwykle waży. To część bardzo newralgicznych zadań służby BHP, ponieważ dotyczy szerokiej odpowiedzialności pracodawcy. Outsourcing BHP to w tym przypadku gwarancja obiektywnej oceny sytuacji i doradztwa z zakresu odpowiedniego działania w przypadkach trudnych. To również możliwość wdrożenia odpowiednich działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na przyszłość.

Wdrażanie działań poprawiających bezpieczeństwo w miejscu pracy

To działania bardzo szerokie, jeśli wziąć pod uwagę rozstrzał branż, a nawet stanowisk pracy w jednym zakładzie. Korzystanie z usług outsourcingu BHP to zapewnienie sobie pomocy w takiej organizacji zakładu, która wpłynie na bezpieczeństwo tworzących go ludzi. Zarówno w dziedzinie BHP, jak i ochrony przeciwpożarowej.

Dowiedz się więcej

 

 

 

 

 

 

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR