Blog

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP online?

08.04.2024

obowiazki pracodawcy w zakresie szkolen BHP

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w firmie. Obejmuje to również szkolenia pracowników z zakresu BHP. Większość z nich jest obowiązkowa. Co pracodawca powinien zapewnić?

Szkolenia wstępne BHP w momencie rozpoczęcia pracy

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa jest obowiązkowe przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Na szkolenie wstępne składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Szkolenia BHP powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. W pierwszym dniu pracy obowiązkowe jest odbycie instruktażu ogólnego. Trwa on minimum 2 godziny 15 minut. W kolejnych dniach przełożony przeprowadza podwładnemu instruktaż na danym stanowisku pracy lub kilku, w zależności od tego, jakie obowiązki będzie wykonywał pracownik. Instruktaż stanowiskowy to okazja do poznania na przykład oceny ryzyka zawodowego na określonym stanowisku czy instrukcji BHP. Odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego pracownik potwierdza podpisują się na karcie szkolenia wstępnego. Szkolenie wstępne dotyczy również ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Szkolenie okresowe pracownika

Pierwsze szkolenie okresowe wymagane przepisami powinno odbyć się do roku od dnia zatrudnienia. Osoby kierujące pracownikami mają na to mniej czasu - do 6 miesięcy. Szczegółowy program szkolenia okresowego jest po stronie pracodawcy. Może go przygotować w porozumieniu z pracownikiem pełniącym zadania służby BHP lub firmą prowadzącą szkolenia. Jest tworzony na podstawie ramowych programów szkolenia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres tematyczny programu szkolenia powinien być dostosowany do poszczególnych grup stanowisk i występujących na nich zagrożeń czy stwierdzonych chorób zawodowych. Ich cel to przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z BHP, ale również zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość szkoleń BHP w zależności od stanowiska sprawdzisz tutaj: Częstotliwość szkoleń bhp - tabela.

Pierwsze szkolenie okresowe - pracodawca

Każda osoba zatrudniająca pracowników na umowę o pracę staje się automatycznie pracodawcą. Musi wtedy pamiętać o swoim szkoleniu okresowym BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Można je u nas wykonać w całości online - w formie e-learningu, co pomoże zaoszczędzić czas i pieniądze. Osoba prowadząca działalność jednoosobową, jeśli nikogo nie zatrudnia, nie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy i nie podlega obowiązkowi przechodzenia regularnych szkoleń BHP.

Szkolenie pracownika z zasad BHP - dlaczego jest tak ważne?

Poznanie zasad bezpieczeństwa pomaga zapobiegać wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Pracownik poznaje podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy czy ewakuacji w razie pożaru. Warto szkolić nie tylko w zakresie niezbędnym, ale również budować świadomość i kulturę bezpieczeństwa w firmie poprzez szkolenia dodatkowe - np. z ergonomii pracy biurowej. Większość stanowisk może wykonać szkolenia okresowe w formie e-learningu. Pracownik wykonujący pracę zdalnie może podejść nawet do szkolenia wstępnego w formie online.

Podsumowując, szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w zakładzie pracy, ale również jest zalecane dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne. Dokumenty lub kopie świadczące o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP wydane przez organizatora szkolenia przechowuje się w teczce pracownika. Szkolenie okresowe kończy się testem wiedzy. Szkolenie okresowe bhp prowadzą jednostki organizacyjne, które są uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej - takie jak nasza. Po szkoleniu wstępnym test nie jest obowiązkowy, natomiast warto go przeprowadzić - podpowie nam, czy dobraliśmy właściwą realizację programu instruktażu.

Przeczytaj także:

Jak szkolenia bhp online wpływają na kulturę bezpieczeństwa w firmie?

Czy szkolenie bhp może być online?

Jakie szkolenia bhp powinni przejść nowi pracownicy

Innowacje w zakresie bhp: nowe rozwiązania dla lepszej ochrony

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR