Blog

Czy szkolenie BHP może być online?

15.03.2024

czy szkolenie BHP może być online

Jeszcze do niedawna szkolenia BHP online były raczej rzadkością – szczególnie w dużych firmach. Jednak pandemia wszystko zmieniła, także formę przeprowadzania szkoleń BHP. Dziś w 2024 roku mamy już kryzys covidowy za sobą – czy to oznacza, że ponownie wrócimy do szkoleń stacjonarnych? Przekonajmy się, jakie szkolenia BHP mogą być przeprowadzane online, a które zgodnie z przepisami powinny odbywać się stacjonarnie.

Według rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 27 lipca 2004 r. każdy pracownik w odpowiednim czasie powinien przejść dwa rodzaje szkoleń BHP – szkolenie BHP wstępne oraz szkolenie BHP okresowe.

Szkolenia wstępne – online czy stacjonarnie? Co mówią przepisy?

Na początek zwróćmy uwagę na to, co mówią przepisy na temat tego, w jakiej formie i kto musi przejść szkolenie wstępne. Skierowane jest ono dla nowozatrudnionych pracowników niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmują. Przepisy wskazują jasno, że pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy, jeśli nie ma odpowiednich umiejętności oraz nie został zapoznany z przepisami, a także zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli chodzi o to, czy szkolenia wstępne mogą odbywać się online, to tutaj interpretacja przepisów jest dość jednoznaczna. Szkolenia BHP wstępne mogą odbywać się w formie e-learningowej, ale tylko wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę zdalnie.

Szkolenia wstępne mogą być przeprowadzana przez pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którzy są zatrudnieni w firmie lub przez zewnętrznych specjalistów.

UWAGA! 1.07.2023 roku nastąpiła zmiana przepisów, która wskazuje na to, że możliwe jest przeprowadzanie szkoleń BHP online jedynie dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, którzy pracują zdalnie.

Szkolenia okresowe BHP – w jakiej formie i dla jakich zawodów?

Kolejnym rodzajem są szkolenia okresowe, które zgodnie z przepisami powinny być organizowane dla pracowników, jak i dla pracodawcy co jakiś czas. Kwestie częstotliwości przeprowadzania szkoleń i ich formy uzależnione są od zajmowanego stanowiska. Zwróćmy uwagę teraz na kilka przykładów, które pomogą Ci ustalić, czy szkolenie BHP powinny odbywać się w formie online, czy też nie.

Bardzo ważne jest także to, że szkolenia online mogą odbywać się jako samokształcenie kierowane np. kurs e-learningowy lub jako seminarium.

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i pracowników służb BHP

Pracodawcy, członkowie zarządu, pracownicy służby BHP oraz inne osoby zarządzające firmą również są zobowiązane do odbywania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku dozwolone są szkolenia BHP online. Jednak istotne jest to, aby szkolenia BHP były przeprowadzane przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP dla kierowników

Kolejną grupą, która ma obowiązek odbywać szkolenia BHP, są kierownicy, a także dyrektorzy jednostek organizacyjnych. W takim przypadku również dozwolone jest organizowanie dla nich szkoleń w formie e-learningowych. Przy czym podobnie jak w przypadku pracodawców należy zwrócić uwagę na organizatora szkolenia – może nim być pracodawca lub jednostka organizacyjna, która specjalizuje się w prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie BHP.

Szkolenia okresowe BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Zwróćmy uwagę teraz na to, czy szkolenia BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych mogą odbywać się w formie internetowej? Zgodnie z przepisami szkolenie dla tej grupy powinno odbywać się w formie instruktażu i nie może odbywać się w formie online.

Przekonaj się m.in. na jakim stanowisku pracy szkolenia okresowe muszą odbywać się w formie stacjonarnej:

 • dla pracowników budowlanych;
 • dla sprzątaczek i pracowników gospodarczych;
 • dla kierowców;
 • dla pracowników pracujących przy maszynach;
 • dla magazynierów.

Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk inżynieryjno-technicznych

Do grona pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych zaliczamy osoby, które zajmują się projektowaniem, konstruowaniem, czy też modernizowaniem przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie nowych technologii do firmy. W takich przypadkach możliwe jest przeprowadzanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie online.

Szkolenia BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Zatrudniając w firmie osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych np. sekretarki, księgowych, radców prawnych czy też pracowników zajmujących się obsługą klientów, jesteśmy zobowiązani do organizowania szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Również w takim przypadku dozwolone jest przeprowadzania szkoleń w formie samokształcenia kierowanego, kursu lub seminarium przez Internet.

Dlaczego warto przeprowadzać szkolenia BHP online?

W ostatnich latach przepisy coraz częściej wskazują na to, że szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą odbywać się przez Internet. Dlaczego takie rozwiązanie zapewnia wiele korzyści? Przekonajmy się!

 • Łatwy dostęp i duża elastyczność – jako najważniejszą zaletę szkoleń online podaje się to, że są one znacznie bardziej elastyczne, niż ich stacjonarne odpowiedniki. Nie potrzebne jest specjalne przygotowanie, bo wystarczy jedynie wykupienie dostępu do kursu BHP online oraz komputer podłączony do Internetu. Poza tym pracownicy mogą zapoznać się z obowiązkowym materiałem szkoleniowym w dowolnej chwili 24/7.
 • Większe skupienie i skuteczniejsze zapamiętywanie – podczas szkoleń przekazywana jest wiedza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, która wpływa na ochronę zdrowia i życia pracowników. Podczas e-szkoleń             okresowych pracownicy więcej zapamiętują i sami wybierają najlepsze warunki do nauki.
 • Atrakcyjne ceny – z perspektywy pracodawcy szkolenia BHP w formie online są dużą oszczędnością. Spory wybór ofert sprawia, że bez problemu można zdecydować się na najkorzystniejszą opcję.

Zobacz również:

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR