Zadzwoń do nas!

Blog

Jak szkolenia BHP online wpływają na kulturę bezpieczeństwa w firmie?

25.03.2024

KULTURA BEZPIECZENSTWA W FIRMIE BHP CENTER

Szkolenia z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy często uważane są za przykry obowiązek. Czy jednak nic poza spełnieniem przepisów nie wnoszą do organizacji? Czy może wpływają na poziom kultury bezpieczeństwa? W jaki sposób?

Kultura bezpieczeństwa - dlaczego jest ważna?

Kultura bezpieczeństwa pracy to ogół działań polegających na wdrożeniu organizacyjnych i między organizacyjnych praktyk, których głównym celem jest ochrona indywidualna pracownika i środowiska pracy. Zupełnie inaczej pracuje się w firmie, w której zdrowie i komfort pracowników uważane są za kwestie priorytetowe. Wpływa to na zmniejszenie liczby wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, czyli sytuacji stresujących zarówno dla pojedynczego pracownika, jak i całych zespołów. W takich organizacjach dba się o odpowiednie nawyki pracowników, używanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, respektowanie przerw od pracy. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, choć wydaje się oczywiste, wcale takie nie jest.

Jak zadbać o odpowiednią świadomość pracowników w zakresie BHP?

Pierwszą kluczową kwestią jest systematyczne informowanie pracowników. Służyć do tego mogą infografiki, spotkania, czy dobrze przeprowadzone dni bezpieczeństwa, które odbywają się w wielu organizacjach co roku w kwietniu. Można ciekawie zaplanować ten czas w firmie tak, aby kojarzył się pracownikom pozytywnie i aby chcieli uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach. Warto wtedy poruszyć temat zagrożeń w miejscu pracy, zaangażować pracowników w opiniowanie procedur BHP, a także nagradzać dobre postawy pracowników. Bardzo ważne jest zaangażowanie kierownictwa w takie wydarzenia, ponieważ przykład najczęściej idzie z góry.

Kto jest za to odpowiedzialny w firmie?

Zadania służby BHP to 22 punkty, w których znajdziemy między innymi "inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.". Oznacza to, że kształtowanie kultury bezpieczeństwa leży po ich stronie. Nie zawsze jednak tak będzie. Nie każda firma zatrudnia tyle pracowników, aby musieć stworzyć takie stanowisko. To po stronie pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dobrze, aby właściciel lub zarząd swoim zachowaniem również dawali przykład wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy. Celem działań kadry zarządzającej zawsze powinno być zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz maksymalne zmniejszenie liczby wypadków.

Co zależy od poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie?

Od świadomości pracowników zależy przede wszystkim to, czy wykonują obowiązki bezpiecznie. Kultura organizacji ma też wpływ na poczucie odpowiedzialności danej jednostki, a co za tym idzie, bezpieczeństwo pracowników. Jeśli w zakładach pracy panuje przeświadczenie, że zasad BHP dobrze jest przestrzegać, ma to znaczący wpływ na podejście do wykonywania pracy, a zachowania niebezpieczne występują marginalnie. Szkolenie BHP online to jedna z opcji, aby zapoznać pracowników z zasadami poprawnego transportu ręcznego, podstawami udzielania pierwszej pomocy czy ochroną przeciwpożarową.

Jak można dążyć do poprawy bezpieczeństwa pracy?

Warto zacząć od audytu, aby zdiagnozować stan BHP w zakładzie pracy na dany moment. Czy są wykonane dokumenty takie jak instrukcje BHP, oceny ryzyka, czy są zdiagnozowane czynniki szkodliwe? Czy znamy liczbę wypadków, prowadzony jest rejestr i czy są wdrażane zalecenia powypadkowe? Kolejnym bardzo ważnym elementem są szkolenia BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy pracownicy podeszli do wszystkich obowiązkowych szkoleń BHP. Sporą część szkoleń można wykonać w formie online, z dowolnego miejsca, co jest oszczędnością czasu i pieniędzy. W naszej ofercie mamy nie tylko szkolenie BHP online, szkolenia wstępne, szkolenia okresowe, ale również inne nawiązujące do zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP oraz warunków BHP, takie jak jak Kurs ergonomia pracy biurowej.

Podsumowując, zdrowie i życie pracowników powinno być wartością nadrzędną w każdej organizacji. Wysoka kultura bezpieczeństwa w zakładzie pracy może wpłynąć pozytywnie i zmniejszyć wysoką częstotliwość wypadków. Co więcej, kultura pracy widoczna jest nie tylko na przykładzie pojedynczych pracowników, ale całych zespołów. Dlatego tak ważny jest przykład idący od osób kierujących pracownikami.

Dowiedz się więcej:

Jak długo jest ważne szkolenie bhp wstępne i okresowe?

Częstotliwość szkoleń bhp – tabela

Czy szkolenie bhp może być online?

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR