Blog

Kto powinien sporządzić protokół powypadkowy i co powinien zawierać?

31.05.2024

PROTOKOL POWYPADKOWY BHP CENTER

Co, jeśli pracownik zgłosi pracodawcy wypadek przy pracy? Jakie są procedury? Czy za każdym razem należy stworzyć protokół powypadkowy? Ile mamy czasu od dnia uzyskania zawiadomienia ze strony pracownika?

Wypadek przy pracy a umowa o pracę

Zacznijmy od przypadku najczęściej występującego, czyli co jeśli mamy pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. Przede wszystkim pamiętajmy, że nie wszystkie zdarzenia, które pracownik nam zgłosi, faktycznie będą uznane za wypadek przy pracy, natomiast każdą taką informację od pracownika powinniśmy rozpatrzyć. Sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwanego dalej „protokołem powypadkowym", jest po stronie pracodawcy, a dokładnie zespołu powypadkowego, który wyznacza.

Przypomnijmy, że wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, do którego doszło w związku z pracą. Mamy również wypadek w drodze do pracy, z pracy, czy też np. wypadek w delegacji.

Skład zespołu powypadkowego

W jego skład wchodzi pracownik służby BHP, jeśli jest taki w zakładzie pracy, a dodatkowo u pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy - przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP. Co, jeśli w firmie nie jest wyznaczony pracownik służby BHP, ponieważ pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa? Protokół powypadkowy może sporządzić specjalista spoza zakładu pracy, z takiej usługi można skorzystać na przykład u nas. Sprawdź naszą obsługę firm w zakresie BHP.

Zespół sporządza protokół powypadkowy w terminie 14 dni od momentu, kiedy pracodawca został poinformowany o zdarzeniu. Jeśli wskutek uzasadnionych przeszkód termin ten nie może być zachowany, wymaga to podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego. Wzór protokołu określa – Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Jak działa zespół powypadkowy? Jak wygląda analiza okoliczności i przyczyny wypadku?

Członek zespołu powypadkowego wysłuchuje osobę poszkodowaną, ewentualnych świadków zdarzenia, zapoznaje się z dokumentacją medyczną (aby był stwierdzony uraz, poszkodowany powinien udać się do lekarza). Dokonuje również oględzin miejsca zdarzenia. Przegląda fotografie miejsca wypadku czy nagrania z kamer. Na tej podstawie może dokonać prawnej kwalifikacji wypadku. Bardzo ważnym elementem są również zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego. W każdym zakładzie pracy należy dążyć do minimalizowania takich zdarzeń w przyszłości oraz do lepszego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto zatwierdza protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca. Sam proces przebiega oczywiści z czynnym udziałem osoby poszkodowanej - obowiązkiem zespołu powypadkowego jest zapoznanie poszkodowanego (czyli osoby która uległa wypadkowi) z treścią protokołu powypadkowego (przed jego zatwierdzeniem). Przeważnie zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w 3 egzemplarzach (dla poszkodowanego, dla ZUS i do dokumentacji własnej) i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową dostarcza pracodawcy w celu zatwierdzenia. Na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych należy prowadzić w zakładzie rejestr wypadków przy pracy. Właściwie przygotowany protokół powypadkowy jest podstawą do otrzymania przez pracownika odszkodowania z ZUS lub od ubezpieczyciela pracodawcy.

Sporządzenie protokołu powypadkowego - co dalej?

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku to jedno. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w przypadku wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego pracownika. Co więcej, protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy. Jeśli pracownik będzie miał prawo do świadczeń z tego tytuły - jeden z egzemplarzy dokumentów dostarczamy również do ZUS. Osoba poszkodowana zawsze ma prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Wypadek, a umowa zlecenie

Jeśli w zakładzie pracują osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, dokumentacja powypadkowa rejestrowana jest w kartach wypadków. Takie dokumenty należy również przechowywać, niezależnie od prowadzonego rejestru wypadków.

Dowiedz się więcej:

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - co robić?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

Jakie są konsekwencje naruszenia zasad bhp przez pracownika?

Kto odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy?

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR