Blog

Ile trwa szkolenie BHP przez Internet?

23.01.2024

Minimalny czas trwania szkolenia BHP jest określony w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Ile trwa szkolenie BHP wstępne i okresowe? Czy szkolenia okresowe online trwają krócej?

Szkolenie wstępne BHP

Na szkolenie wstępne składa się instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Pierwszą wspomnianą część pracownicy, którzy świadczą pracę zdalnie, mogą odbyć w formie e-learningu. Dla osób na stanowiskach robotniczych szkolenie to powinno odbyć się z wykładowcą. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza przełożony pracownika. Aby mógł udzielać instruktażu stanowiskowego, manager czy kierownik sam musi mieć ważne szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami. Szkolenie wstępne przeprowadzamy przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Jest to obowiązkowe szkolenie, za które płaci pracodawca. Pracownik powinien również odbyć szkolenie BHP w czasie pracy.

Kogo można szkolić z zakresu BHP online?

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie samokształcenia mogą odbyć:

 • pracownicy służby BHP
 • pracownicy administracyjno-biurowi
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni
 • pracownicy na stanowiskach kierowniczych

Ile trwa szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) to minimum 3 godziny lekcyjne. Jeśli chodzi o instruktaż stanowiskowy, zależy to od używanych maszyn i urządzeń, a także od obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy. Może trwać nawet kilka dni. Po zakończeniu szkolenia wstępnego wypełnia się kartę szkolenia wstępnego.

Szkolenie okresowe - czas trwania szkolenia

Ile trwa szkolenie okresowe BHP? Czas trwania jest uzależniony od rodzaju stanowiska pracy. Dla przykładu, dla osób na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych będzie to minimum 8 godzin lekcyjnych. Osoby kierujące pracownikami muszą przyswoić więcej materiału i w ich przypadku będzie to już 16 godzin lekcyjnych. Tyle samo trwają również szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Czy szkolenie bhp online różni się czasem trwania od szkoleń stacjonarnych? To zależy od tempa zapoznawania się z materiałami, jest to więc kwestia indywidualna.

BHP – szkolenia online dla pracowników i pracodawców

Dla tej grupy stanowisk również dopuszczalne jest samokształcenie kierowane. Kierownicy powinni poznać nie tylko podstawowe zasady BHP, ale również zaznajomić się z zasadami pracy zdalnej, kwestią urlopów oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy, ponieważ kadra zarządzająca jest często wyznaczona w firmie do jej udzielania. Szkolenie dla kierowników obejmuje obszerny materiał.

Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Ważność szkoleń, podobnie jak czas ich trwania, również zależy od rodzaju stanowiska. Sprawdź to w artykule Ważność szkoleń BHP - tabela.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Na czym polega szkolenie BHP? Przede wszystkim na zapoznawaniu się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi aktualnie, a także z analizą praktycznych przykładów typu case study. Na naszych szkoleniach okresowych BHP online dominują interaktywne, angażujące animacje, quizy i zadania. Kurs BHP online składa się z lekcji - modułów, zakończeniem jest test wiedzy.

Podsumowując, tylko pracownik, który ma ważne szkolenie BHP, może być dopuszczony do wykonywania obowiązków służbowych. Pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w swojej firmie, a co za tym idzie, również szkolić pracowników w tym zakresie.

Szczegółowe wytyczne dotyczące szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy opisuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nad szczegółowym programem szkolenia czuwają pracownicy służb BHP w porozumieniu z pracodawcą.

Sprawdź nasze szkolenie okresowe BHP online dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz
Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników służby BHP.

Dowiedz się więcej na temat szkoleń z zakresu bezpieczeństwa z artykułów:

 

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR