Szkolenia
0.00 
Ilość - 0
09

Szkolenie okresowe BHP online dla kadry inżynieryjno-technicznej

Koszt kursu: od 126.00  (w zależności od wybranej metody płatności)

Szkolenie w formie e-learningowej dla pracowników inżynieryjno – techniczych to idealna forma odbycia szkolenia okresowego BHP dla tej grupy zawodowej. Szkolenie powinno być powtarzane co 5 lat. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu umieszczonego w szkoleniu wysyłamy do Państwa oryginał zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP.

Wybierz ilość:
Kategoria:

Informacje ogólne:

Osoby takie jak projektanci, inżynierowie i konstruktorzy odpowiedzialni za rozwój oraz wdrażanie nowych rozwiązań podlegają szkoleniom okresowym co 5 lat. Zakres szkolenia e-learningowego w sposób szczególny zaznajamia z:

– oceną zagrożeń w procesach pracy,
– organizowaniem stanowisk pracy zgodnie z wymogami ergonomii i BHP,
– metodami likwidacji lub ograniczania zagrożeń, poprzez wdrażanie nowych rozwiązań i technologii.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu umieszczonego w szkoleniu wysyłamy do Państwa oryginał zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP.

 

 • Moduł 1: Wybrane regulacje prawa pracy
 • Moduł 2: Zagrożenia występujące w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Moduł 3: Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 • Moduł 4: Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Moduł 5: Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 • Moduł 6: Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • Moduł 7: Podsumowanie i test końcowy

Wybierz interesujące Cię szkolenie

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR