Blog

Kto może przeprowadzić szkolenie wstępne BHP?

08.12.2023

KTO MOZE PROWADZIC SZKOLENIE WSTEPNE BHP CENTER

Bezpieczeństwo i higiena pracy (czyli BHP) to kluczowe elementy, które muszą być przestrzegane w każdym miejscu pracy. Szkolenie BHP wstępne z tej dziedziny jest nie tylko obowiązkowe, zgodnie z przepisami prawa, ale przede wszystkim kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Prowadzi do realnego zmniejszenia ryzyka wystąpienia groźnych wypadków oraz chorób zawodowych. Sprawdź już teraz, kto może przeprowadzić szkolenie wstępne BHP.

Czym jest wstępne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy?

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jest obowiązkowo przeprowadzane dla każdego nowego pracownika zatrudnianego w zakładzie pracy. Ma ono na celu zapoznanie osób zatrudnionych z zagrożeniami, ryzykiem oraz procedurami zapobiegającymi wypadkom czy chorobom zawodowym w miejscu pracy.

Czego dotyczy szkolenie wstępne BHP?

 • Zagrożenia w miejscu pracy: Obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić na danym stanowisku pracy i w przedsiębiorstwie. Zakres jest dość szeroki, począwszy od niebezpiecznych maszyn, chemikaliów, aż po ergonomię w miejscu pracy.
 • Procedury bezpieczeństwa: Nowi pracownicy zyskują wiedzę na temat procedur bezpieczeństwa, jakie obowiązują w danym miejscu pracy. Jest to związane z przepisami, dotyczącymi używania sprzętu ochronnego, procedur ewakuacyjnych w razie zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 • Higiena pracy: Szkolenie dotyczy także higieny pracy, czyli zapewnienia warunków pracy, sprzyjających zdrowiu pracowników. Może to obejmować zasady dotyczące higieny osobistej, prawidłowego podnoszenia ciężkich przedmiotów, ergonomii stanowiska pracy itd.
 • Prawa i obowiązki pracownika: Oprócz tego nowi pracownicy zostają poinformowani o swoich prawach i obowiązkach związanych z BHP. Obejmuje to m.in. prawo do odmowy pracy w sytuacji niebezpieczeństwa, obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa oraz zgłaszanie zagrożeń.

Kto może przeprowadzać wstępne szkolenia BHP?

Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) tylko kilka grup osób może przeprowadzać szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, oto one:

 • Pracownik służby bezpieczeństwa: Osoby z tytułem specjalisty BHP, które zdobyły odpowiednie wykształcenie oraz mają doświadczenie w tej dziedzinie, mogą przeprowadzać szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Spełnienie tych kryteriów jest wymagane przez przepisy prawa pracy.
 • Pracownicy wewnętrzni firmy: W niektórych przypadkach pracownicy sami mogą zostać przeszkoleni i uzyskać uprawnienia do przeprowadzania wstępnych szkoleń BHP w firmie. Muszą jednak mieć niezbędną wiedzę i być przeszkoleni przez specjalistów w tym zakresie.
 • Pracodawca, który sam wykonuje takie zadania: Jeśli pracodawca ma odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz ukończył wymagane szkolenia BHP, może on osobiście przeprowadzać te szkolenia, zamiast wyznaczać do tego innego pracownika.

Czy warto zlecić szkolenie BHP zewnętrznej firmie?

Zlecenie szkolenia BHP zewnętrznej firmie ma wiele zalet dla Twojego przedsiębiorstwa. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć tę opcję:

 • Specjalistyczna wiedza i doświadczenie: Firmy specjalizujące się w szkoleniach BHP, posiadają ekspertów z szeroką wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie. Dzięki temu szkolenie jest prowadzone przez renomowanych specjalistów, którzy są na bieżąco z obowiązującymi przepisami.
 • Ciągłe aktualizowanie wiedzy: Firmy szkoleniowe ciągle poszerzają swoją wiedzę, co pozwala im na przekazanie najnowszych informacji, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Elastyczność i oszczędność czasu: Zlecając szkolenie zewnętrznej firmie, unikasz konieczności przygotowywania materiałów szkoleniowych i organizowania sesji, co pozwala pracownikom na zaoszczędzenie czasu.

Zadania służby BHP

Służba BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) obejmuje bardzo szeroki zakres zadań, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków pracy, które będą dbały o zdrowie pracowników. Oto kilka kluczowych zadań służby BHP:

 • Monitorowanie i ocena warunków pracy: Służba BHP jest odpowiedzialna za regularne ocenianie warunków pracy w miejscu zatrudnienia. To obejmuje identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.
 • Doradztwo i edukacja: Służba BHP udziela porad pracodawcom i pracownikom w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrola i ocena stosowania przepisów BHP: Służba BHP sprawdza, czy pracodawca i pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenia wstępne i okresowe: Służba BHP odpowiedzialna jest właściwą realizację programu instruktażu – w tym za instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Dlaczego należy przeprowadzać szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne BHP przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Przede wszystkim wpływa pozytywnie na wzrost świadomości pracowników. Dotyczy to zagrożeń związanych z pracą w danym zakładzie pracy. Pozwala im również na zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, co zmniejsza ryzyko wypadków i chorób zawodowych.

Dla pracodawców prawidłowo przeprowadzone szkolenie BHP oznacza spełnienie obowiązków prawnych, ale także redukcję ryzyka wypadków i związanych z nimi kosztów. Pracownicy będą lepiej przygotowani do wykonywania swoich zadań, co może przekładać się na wzrost efektywności i satysfakcji z pracy.

Podsumowanie

Kto może przeprowadzać szkolenie wstępne BHP? Osoby posiadające określone kwalifikacje i uprawnienia, w tym specjaliści BHP czy też pracownicy wewnętrzni z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, mogą przeprowadzić szkolenie BHP.

Bezpieczeństwo i higiena pracy są fundamentalnymi aspektami każdej firmy, dlatego prawidłowo przeprowadzone szkolenie wstępne BHP odgrywa kluczową rolę podczas zapewniania bezpieczeństwa w pracy.

Zobacz również:

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR