Blog

Czym różnią się szkolenia bhp online od szkoleń stacjonarnych?

10.10.2023

BHP CENTER SZKOLENIA ONLINE

Szkolenia BHP są obowiązkowe, powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, który odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przyzwyczailiśmy się do szkoleń stacjonarnych, kiedy to wykładowca przychodzi do naszego zakładu pracy. Dla większości szkoleń z zakresu BHP dopuszczalną formą jest jednak samokształcenie kierowane. W dobie pracy zdalnej, coraz więcej pracodawców z chęcią z nich korzysta.

Kolejność szkoleń BHP - szkolenie BHP wstępne i okresowe

W pierwszym dniu pracy pracownik powinien przejść szkolenie BHP wstępne (instruktaż ogólny, w kolejnym dniu stanowiskowy). Pierwsze szkolenie okresowe BHP - do roku od dnia zatrudnienia. Wyjątkiem są osoby na stanowiskach kierowniczych - do pół roku od dnia zatrudnienia. Dlaczego mają one mniej czasu? Ze względu na to, że osoby kierujące pracownikami przeprowadzają swoim podwładnym część szkolenia wstępnego BHP - instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia BHP online i stacjonarne różnice

Najważniejszą cechą szkoleń BHP online jest to, że mogą być wykonywane zdalnie, z dowolnego miejsca. Kurs BHP online nie musi odbywać się w zakładzie pracy. Jest to więc rozwiązanie idealne - dla zwolenników wprowadzonej w tym roku do Kodeksu pracy - pracy zdalnej. Jeśli chodzi o program szkolenia, jest on zachowany, różni się tylko forma jego wykonywania. Szkolenie stacjonarne ma ścisłe ramy czasowe, natomiast czas trwania szkolenia w formie e-learningu jest w dużej mierze uzależnione od tempa wykonywania go przez uczestnika.

Kto może wykonywać szkolenie BHP w formie samokształcenia?

Szkolenia okresowe BHP w tej formie są dopuszczalne dla poszczególnych grup stanowisk:

 • pracowników służby BHP
 • osób kierujących pracownikami
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników biurowych

Z tej formy nie powinni natomiast korzystać pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Również instruktaż stanowiskowy (część szkolenia wstępnego) powinien odbywać się stacjonarnie, ponieważ udzielający instruktażu demonstruje właściwe sposoby wykonywania pracy na danym stanowisku i przeprowadza z pracownikiem ćwiczenia praktyczne

Szkolenie okresowe BHP dla pracownika służby BHP lub osób pełniących zadania służby BHP

Dla pracowników służby BHP oferujemy 3 opcje:

 • szkolenia stacjonarne
 • w formie online
 • szkolenia hybrydowe

Zapoznaj się z naszą ofertą - Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników Służby BHP.

Ile trwają szkolenia wstępne BHP?

Pamiętajmy, że wstępne szkolenie BHP dzieli się na etapy. Instruktaż stanowiskowy, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, trwa minimum 3 godziny lekcyjne (po 45 minut), czyli około 2 godziny zegarowe. Czas trwania instruktażu stanowiskowego to minimum 8 godzin lekcyjnych. W zależności od stanowisk pracy i poziomu skomplikowania procesów czy mnogości używanych narzędzi, może on jednak trwać zdecydowanie dłużej - np. pełne 2-3 dni robocze.

Szkolenia wstępne w dziedzinie BHP są obowiązkowe dla: pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie w oparciu o Umowę o pracę, praktykantów, a także uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Jak wygląda szkolenie BHP online?

Szkolenia online, które dostarcza nasza firma, są interaktywne. Składają się z modułów, lekcji, animacji, zadań, filmów i quizów, tak, aby wiedza była przyswajana w jak najbardziej efektywny sposób. Jest również dostosowane do rodzaju stanowiska pracy. Przykładowo, pracownicy administracyjno-biurowi mają w szkoleniu moduł dotyczący ergonomii pracy biurowej. Omawiane są zasady BHP, ale również przepisy chroniące pracownika czy podstawy ochrony środowiska. Ukończenie szkolenia następuje po przejściu wszystkich modułów, a także zdaniu testu wiedzy.

Co obejmuje szkolenie wstępne BHP online?

Szkolenia BHP to nie tylko informacje na temat zasad bezpieczeństwa i zapoznanie z przepisami BHP. Podczas szkolenia są również omawianie zasady udzielania pierwszej pomocy, czy temat środków ochrony indywidualnej.

Podsumowując, przeszkolenie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, z zasad BHP jest obowiązkowe. Nie zawsze jednak pracodawca ma szansę zebrać wszystkich pracowników w jednym miejscu. Szkolenie BHP online to oszczędność czasu i środków. Każdy uczestnik, który poprawnie zaliczy kurs BHP online, otrzyma imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dowiedz się więcej z artykułu "Rodzaje szkoleń BHP".

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR