Blog

Jakie szkolenia BHP powinni przejść nowi pracownicy

21.02.2024

SZKOLENIE BHP A NOWY PRACOWNIK

Czy wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie wstępne BHP? Czy szkolenia w dziedzinie BHP są obowiązkowe?

Szkolenie wstępne BHP - zasady i dokumenty

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy przeprowadzić mu szkolenie BHP wstępne. Składa się na nie instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Pierwszą z wymienionych części, prowadzi osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, na przykład specjalista ds. BHP zatrudniany w firmie prowadzącej działalność szkoleniową, takiej jak nasza. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza natomiast przełożony pracownika lub pracodawca. Co ważne, właściciel firmy, kierownik czy manager musi mieć ważne swoje szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami, aby móc udzielać innym instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się na danym stanowisku. To dlatego karta szkolenia wstępnego, w punkcie czwartym ma dwa miejsca do uzupełnienia. Przy zmianie stanowiska pracy u danego pracodawcy, w danym zakładzie pracy, powtarza się instruktaż stanowiskowy. Jeśli następuje zmiana firmy, należy powtórzyć również instruktaż ogólny BHP.

Szkolenia BHP jak długo ważne

Szkolenie wstępne jest ważne rok od dnia zatrudnienia. Wyjątkiem są osoby kierujące pracownikami. One powinny wykonać pierwsze szkolenie okresowe BHP w ciągu 6 miesięcy. Czym różnią się szkolenia wstępne od okresowych? Wszystkie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa opierają się na omówieniu zasad i przepisów BHP, ale również mają na celu zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia okresowe BHP są dłuższe, bardziej rozbudowane niż wstępne, a program jest dostosowany do rodzaju stanowiska pracy. Dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników służby BHP
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • osób kierujących pracownikami

możliwą formą realizacji jest szkolenie BHP online. Pozwala to na wykonanie szkolenia zdalnie, z dowolnego miejsca. Dla osób na stanowiskach robotniczych powinien to być jednak instruktaż z wykładowcą. Zadania służby BHP nie obejmują prowadzenia szkoleń okresowych BHP. Pracownik służby BHP czuwa za to nad programem szkolenia okresowego. Szkolenia okresowe przeprowadza się z różną częstotliwością, w zależności od rodzaju stanowiska pracy. Najczęściej dla stanowisk robotniczych, w szczególności dla osób wykonujących pracę szczególnie niebezpieczną - co roku. Pracownicy inżynieryjno-techniczni czy pracownicy służby BHP powtarzają je co 5 lat. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu "Częstotliwość szkoleń bhp - tabela".

Dla kogo wymagane szkolenie wstępne BHP

Muszą je odbyć pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Dodatkowo, jest niezbędne również dla osób odbywających praktykę zawodową (uczniowie, studenci itp.). Zalecane jest również dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilno-prawną, szczególnie, jeśli na danym stanowisku występuje dużo zagrożeń, kiedy pracownik wykonuje pracę zdalną lub prowadzi samochód służbowy.

Zwolnieni z tego obowiązku są tylko ci pracownicy, którzy podejmują pracę na tym samym stanowisku, jakie zajmowali wcześniej u danego pracodawcy bezpośrednio lub z przerwą nie dłuższą niż 30 dni przed podpisaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Po ukończeniu szkolenia wstępnego BHP wystawia się kartę szkolenia wstępnego, a po szkoleniu okresowym - zaświadczenie. Wzory dokumentów znajdują się w Rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak wygląda szkolenie BHP?

To przede wszystkim zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa i przepisami w tym zakresie. Omawia się również podstawowe kwestie kadrowe, dotyczące np. urlopów. Szkolenia różnią się tematyką w zależności od stanowiska pracy. Pracownicy administracyjno-biurowi omawiają ergonomię pracy, a osoby na stanowiskach robotniczych - na przykład kwestie przenoszenia ciężkich przedmiotów czy pracę na wysokości. Nieodłącznym tematem jest kwestia udzielania pierwszej pomocy czy ochrony przeciwpożarowej. W trakcie instruktażu stanowiskowego mamy również zadania praktyczne. Na początku jest rozmowa wstępna instruktora z pracownikiem, później demonstrowanie i objaśnianie procesu pracy, próbne wykonanie pracy przez pracownika podczas którego instruktor koryguje ewentualne błędy, a na końcu samodzielna praca pracownika.

Podsumowując, szkolenia w zakresie BHP są obowiązkowe w przypadku pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Pierwsze jest wstępne szkolenie BHP, które składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego, następne szkolenie okresowe BHP. Szkolenia z zakresu BHP powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Zapoznaj się z naszą ofertą - szkoleniami BHP online.

Dowiedz się więcej:

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR