Zadzwoń do nas!

Blog

Kto może zrobić szkolenie BHP pracownika?

15.02.2024

KTO MOZE PROWADZIC SZKOLENIA BHP BHP CENTER

Szkolenie wstępne i szkolenia okresowe BHP są obowiązkowe. Każdy pracownik powinien je odbyć. Wyjątkiem nie jest nawet prezes firmy czy kadra zarządzająca. Dla osób kierujących pracownikami również przewidziane są odpowiednie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa. Kto przeprowadza szkolenie okresowe BHP w firmie, a kto wstępne?

Zacznijmy od początku, czyli szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Na wstępne szkolenia BHP składają się: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Przy instruktażu stanowiskowym sprawa nie jest skomplikowana. Prowadzi je pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami. Instruuje nowego pracownika na jego stanowisku pracy. Pokazuje mu, jak bezpiecznie wykonywać obowiązki na używanych w zakładzie pracy maszynach czy sprzęcie elektronicznym. Co ważne, pracodawca czy kierownik musi mieć ważne swoje szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej, aby móc przeprowadzić taki instruktaż swoim podwładnym. Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik, który wykonuje zadania służby BHP i posiada odpowiednie kwalifikacje. Może go również wykonać pracodawca pełniący zadania służby BHP lub firma taka jak nasza. Nasi specjaliści posiadają przygotowanie dydaktyczne zapewniające wysoką jakość szkoleń oraz uprawnienia do prowadzenia szkoleń wstępnych BHP.

Szkolenia okresowe BHP

Przy szkoleniach okresowych jest inaczej. Są to szkolenia obejmujące więcej materiału. Ich zakres to nie tylko podstawowe przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale program dostosowany już do konkretnego rodzaju stanowiska i specyfiki danej firmy. Zadania służby BHP są ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nimi, w obowiązkach pracowników służby BHP nie ma prowadzenia szkoleń okresowych BHP i pracodawca nie powinien im tego zlecać. Dlatego też firma zewnętrzna taka jak nasza może przeprowadzić szkolenie okresowe BHP. Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów, instruktorów posiadających zasób wiedzy i niezbędne wykształcenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (np. studia podyplomowe), a także wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Pracownik służby BHP czuwa natomiast nad właściwą realizację programów szkolenia, poprzez współpracę z firmą prowadzącą działalność szkoleniową.

Potwierdzenie szkoleń

W aktach pracownika należy przechowywać potwierdzenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP. Jest to karta szkolenia wstępnego BHP w przypadku nowozatrudnionego pracownika lub aktualne zaświadczenie ze szkolenia okresowego w przypadku pracowników z dłuższym stażem. Dokumenty te mogą być sprawdzane w trakcie kontroli.

Podsumowując, w roli pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w swojej firmie. W zakres ten wchodzi szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa. Szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Szczegółowe zasady organizowania szkoleń BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami. Do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego można oddelegować osobę na stanowisku kierowniczym, która sama ma ważne swoje szkolenie okresowe, natomiast do udzielania instruktażu ogólnego oraz szkoleń okresowych BHP najlepiej zatrudnić firmę prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. Organizator szkolenia, we współpracy z zakładową służbą BHP, skupia się na właściwej realizacji programów szkolenia.

Dowiedz się więcej z artykułów:

Ile kosztuje szkolenie BHP dla jednego pracownika?

Szkolenie BHP pracownika a prawo pracy

Kto może przeprowadzić szkolenie wstępne BHP?

Czym są i kto opracowuje instrukcje BHP?

 

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR