Blog

Szkolenie BHP dla kierowników i menagerów — najważniejsze zasady

25.08.2023

BHP Center Szkolenie BHP dla kierowników i menagerów

Bezpieczeństwo i higiena pracy, czyli BHP, to aspekty niezwykle istotne w każdym miejscu pracy, niezależnie od branży czy wielkości firmy. Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami, czyli kierowników i menagerów. Sprawdźmy, jak często powinny być organizowane szkolenia okresowe BHP dla kierowników i jaki jest zakres takiego szkolenia.

Co ile lat należy wykonać szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami?

Szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami powinny odbywać się regularnie. Jak często? Tutaj należy zwrócić uwagę na Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pierwsze szkolenie okresowe BHP dla kierowników powinno zostać zorganizowane przez pracodawcę w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia.

Następnie zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawcy zobowiązani są do organizowania szkoleń BHP dla swoich kierowników i menagerów przynajmniej raz na pięć lat. To zasada maksymalna, a faktyczna częstotliwość może zależeć od konkretnych okoliczności w miejscu pracy.

Warto jednak pamiętać, że zmiany w przepisach BHP czy nowe technologie mogą wpływać na potrzebę częstszych szkoleń. Dlatego wielu ekspertów zaleca, aby przeprowadzać szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami co 2-3 lata, co pozwoli na lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków pracy.

Jak wygląda szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami?

Szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają na celu nie tylko wyjaśnić, w jaki sposób należy przestrzegać obowiązujących przepisów, ale także zbudować świadomość w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Oto główne zagadnienia, które mogą znaleźć na takim szkoleniu:

 • Przegląd aktualnych przepisów BHP – kierownicy uczestniczący w szkoleniach dowiadują się o aktualnych zmianach w przepisach i normach BHP obowiązujących w danym sektorze.
 • Zasady zarządzania ryzykiem – szkolenia obejmują omówienie zasad identyfikowania, oceny i minimalizowania ryzyka w miejscu pracy.
 • Komunikacja i edukacja pracowników – warto zwrócić uwagę na to, że kierownicy uczą się też, jak efektywnie komunikować z pracownikami w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dowiadują się, jak powinno wyglądać kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w swoich zespołach.
 • Zarządzanie wypadkami i sytuacjami awaryjnymi – ponadto omawiane zostają procedury postępowania w przypadku wypadków w trakcie pracy czy w różnych sytuacjach awaryjnych.
 • Zasady pierwszej pomocy – omawiane zostają również podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków. Dużą uwagę należy zwrócić także na problemy ochrony przeciwpożarowej.
 • Higiena pracy – szkolenia BHP osób kierujących pracownikami obejmują również zagadnienia związane typowo z higieną pracy, takie jak ergonomiczne ustawienie stanowisk pracy czy ochrona przed szkodliwymi substancjami.

Dlaczego warto wykonywać szkolenia okresowe BHP?

Szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami przynoszą wiele korzyści, zarówno pracodawcom, jak i samym pracownikom. Oto kilka powodów, dlaczego warto regularnie przeprowadzać takie szkolenia:

 • Zmniejszenie ryzyka wypadków i chorób zawodowych – szkolenia dotyczą także ochrony pracowników i pozwalają kierownikom lepiej rozumieć zagrożenia i sposoby ich minimalizacji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zgodność z przepisami prawa – szkolenie okresowe BHP jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów prawa. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych.
 • Poprawa w zakresie bezpieczeństwa – poza tym szkolenia okresowe BHP budują świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co wpływa pozytywnie na kulturę bezpieczeństwa w firmie. Prowadzi do kształtowania bezpiecznych zachowań i zwiększa świadomość na temat ryzyka związanego z pracą na konkretnym stanowisku.
 • Ochrona zdrowia pracowników – przy pomocy oceny zagrożeń występujących w miejscu pracy, kierownicy i menagerowie mogą ochronić swoich pracowników i przekazać im zasady postępowania w awaryjnych sytuacjach oraz na co dzień. Pamiętaj, że zdrowsi i bardziej zmotywowani pracownicy, zwiększają wydajność firmy.

Jak zorganizować szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami?

Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami można przeprowadzić w różnych formach, w zależności od potrzeb firmy i dostępnych środków – online, stacjonarnie w wyznaczonym miejscu oraz w siedzibie firmy.

Którą opcję warto wybrać? Przeanalizuj te 3 aspekty, aby podjąć najlepszą decyzję:

 • Mobilność pracowników – jeśli kierownicy pracują w różnych lokalizacjach, szkolenie okresowe online może być bardziej praktyczne, ponieważ pozwalają na dostęp do treści szkoleniowych z dowolnego miejsca i o różnych porach.
 • Liczba uczestników – jeśli chcesz przeszkolić większą liczbę kierowników, organizacja szkoleń w siedzibie firmy może być dobrym pomysłem.
 • Zasoby finansowe – szkolenia stacjonarne mogą być kosztowne ze względu na wynajem sali i podróże. Model online jest bardziej oszczędny. Wybór zależy, więc od dostępnych środków finansowych.

Podsumowując szkolenia BHP dla kierowników i menagerów, są nie tylko obowiązkiem prawny, ale także inwestycją w bezpieczeństwo i efektywność pracy. Dlatego warto traktować je poważnie i przeprowadzać regularnie, dbając o bezpieczeństwo i higienę pracowników podczas pracy.

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR