Blog

Jakie kursy BHP online dla kierowców pojazdów służbowych zwiększają bezpieczeństwo na drogach?

15.03.2024

kurs bhp online dla kierowców pojazdów służbowych

Pracownicy prowadzący pojazdy służbowe powinni przejść dedykowane szkolenia BHP, które zawierają również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Dotyczy to zarówno pracowników kierujących pojazdami służbowymi podczas wyjazdu na spotkania służbowe, jak i osoby, których praca wiąże się w dużej mierze z prowadzeniem pojazdu np. przedstawicieli handlowych. Sprawdźmy już teraz, jak kurs BHP online dla kierowców pojazdów służbowych zwiększa bezpieczeństwo na drogach.

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych kierujących pojazdami służbowymi

Pracodawca jest zobowiązany do organizowania szkoleń okresowych z BHP dla wszystkich osób, które zatrudnia. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych szkolenia BHP okresowe powinny odbywać się co 6 lat – szczególnie dotyczy to osób jeżdżących samochodami. Warto podkreślić, że szkolenia okresowe BHP dla tej grupy pracowniczej mogą odbywać się całkowicie w formie online.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane dla pracowników administracyjno-biurowych powinny omawiać następujące kwestie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w środowisku biurowym;
 • potencjalne zagrożenia występujące w miejscu pracy np. związane z oświetleniem, hałasem, pracą przy komputerze itp.;
 • przedstawienie sposobów, jak zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym;
 • wskazanie obowiązków pracowników i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przy omdleniach, skręceniach czy złamaniach.

Najważniejsze jest to, aby szkolenie okresowe BHP było dostosowane do obowiązków pracowników. Jeśli pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych są zobligowani również do prowadzenia samochodu służbowego, to szkolenie BHP okresowe powinno zawierać również kwestie związane z bezpiecznym wykorzystaniem pojazdu w pracy.

Program szkolenia dla pracowników kierujących pojazdami służbowymi

Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących samochodami służbowymi powinno zostać rozszerzone o materiały związane z bezpieczeństwem i ergonomią podczas prowadzenia samochodu służbowego. Dlaczego to takie ważne? Prowadzenie samochodu służbowego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wypadku podczas pracy, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników kierujących pojazdami służbowymi powinno omawiać następujące zagadnienia:

 • wskazanie kluczowych regulacji prawa pracy, które powinien znać pracownik prowadzący samochód służbowy;
 • prawa i obowiązki pracowników;
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykorzystywania samochodu służbowego – m.in. sposoby przygotowania samochodu do jazdy;
 • zasady związane z bezpieczną jazdą – omówienie podstawowych manewrów, zasad jazdy defensywnej oraz wskazówki na temat tego, jak zachować się na drodze w trudnych warunkach;
 • wskazówki na temat tego, jak zachować się w razie wystąpienia wypadku drogowego, kolizji czy pożaru.

Podczas szkolenia z zakresu BHP dla uczestników ruchu drogowego prowadzących pojazdy służbowe należy omówić przykładowe wypadki drogowe, jakie mogą wydarzyć się na drodze. Pracownik musi wiedzieć, jak zachować się w razie wypadku i kolizji oraz jak prawidłowo wykorzystywać pojazd, aby zadbać o środowisko naturalne.

Szkolenie BHP okresowe dla przedstawicieli handlowych

Kolejną grupą pracowników, którzy korzystają z samochodów służbowych, są przedstawiciele handlowi – zgodnie z przepisami są przyporządkowani do „innych” pracowników. Wynika z tego, że są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. Ich obowiązki zawodowe skupiają się w dużej mierze na dojazdach do klientów i kontrahentów. Dlatego też podczas szkoleń BHP dla kierowców prowadzących samochody służbowe należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zasady związane z bezpieczną jazdą.

Zgodnie z przepisami okresowe szkolenia BHP dla przedstawicieli handlowych powinno być przeprowadzane co 6 lat. Oprócz wcześniej wymienionych zagadnień, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy materiał szkoleniowy, powinien zostać uzupełniony o informacje na temat specyfiki pracy z pojazdem służbowym.

Program szkolenia okresowe BHP online dla przedstawicieli handlowych

 • Omówienie regulacji prawa pracy skierowanych dla osób prowadzących pojazdy służbowe.
 • Zasady ergonomii pracy pracowników kierujących pojazdy służbowe – głównie ergonomia pracy w pozycji siedzącej z laptopem i telefonem w samochodzie.
 • Informowanie pracowników o potencjalnych zagrożeniach na drodze oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Dobrym pomysłem będzie omówienie czasu pracy kierowców pojazdów służbowych.
 • Szkolenie BHP online powinno skupiać się również na przedstawieniu nietypowych sytuacji na drogach, omówieniu najczęstszych przyczyn występowania kolizji i wypadków oraz sposobów, jak uniknąć zagrożeń na drodze.
 • Przedstawienie sposobów, jak bezpiecznie prowadzić samochód służbowy, np. w przypadku wystąpienia trudnych warunków na drodze.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz sposoby zachowania się w razie wypadku i kolizji drogowej.

Okresowe szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla przedstawicieli handlowych może odbywać się w formie online. To wygodniejsze i często dużo tańsze rozwiązanie.

Dlaczego warto organizować szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dedykowane dla kierowców pojazdów służbowych?

Praca jako kierowca wiąże się z wieloma zagrożeniami, które wpływają nie tylko na bezpieczeństwo na drogach, ale również na zdrowie i życie pracowników. Dedykowane szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które będzie dotyczyło również zasad wykorzystania pojazdów służbowych to działanie zapobiegawcze. Dzięki temu kierowcy dowiedzą, jak należy zachować się w sytuacjach kryzysowych oraz zyskają wiedzę na temat zagrożeń na drodze. Ważnym aspektem dla bezpieczeństwa pracowników jest również poznanie zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nie można zapomnieć także o tym, że z perspektywy pracodawcy to także możliwość zmniejszenia kosztów związanych z ewentualną naprawą bądź też wymianą pojazdów oraz działanie zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Zobacz również:

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR