Zadzwoń do nas!

Blog

Jak często przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

25.08.2023

Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych BHP to obowiązek pracodawcy. Czy wystarczy przeprowadzić je raz, czy należy je powtarzać? Co jaki okres czasu?

Szkolenia BHP pracowników – co ile lat należy je powtarzać?

Należy pamiętać, że szkolenia w dziedzinie bhp nie są "jednorazowe". Pracownikom należy cyklicznie przypominać zasady i przepisy w zakresie bezpieczeństwa. Pierwsze szkolenie to szkolenie wstępne, dotyczy każdego nowego pracownika, przed dopuszczeniem go do pracy. Następnie, po upływie jego ważności, pracownik odbywa szkolenie okresowe.

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie BHP wstępne dzieli się na dwie części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Jest ono ważne: pół roku od dnia zatrudnienia - dla osób na stanowiskach kierowniczych oraz rok od dnia zatrudnienia - dla wszystkich pozostałych rodzajów stanowisk. Z czego wynika ta różnica? Kierownik często przeprowadza instruktaż stanowiskowy swoim podwładnym, dlatego też powinien mieć ważne swoje szkolenie okresowe BHP, a co za tym idzie - podejść do niego szybciej, niż pozostali pracownicy.

Okresowe szkolenia BHP – najważniejsze rodzaje

Szkolenia okresowe znacząco różnią się od szkoleń wstępnych. Ich celem jest utrwalenie wiedzy, a także zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i zmianami w przepisach. Program szkolenia okresowego jest bardziej rozbudowany, niż wstępnego i dostosowany do rodzaju stanowiska pracy.

Wyróżnia się szkolenia okresowe:

 • dla stanowiskach robotniczych
 • dla stanowiskach administracyjno-biurowych
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • dla osób kierujących pracownikami
 • dla pracowników służby bhp
 • dla osób na stanowiskach "innych", nie ujętych w poprzednich punktach, są to na przykład zawody medyczne i nauczyciele

Szkolenia BHP – odpowiedzi na najczęstsze pytania

Czy można "przepisać" szkolenie od danego pracodawcy przy zmianie pracy? Zależy to od rodzaju szkolenia. Szkolenie wstępne powinno być nowe przy każdym zatrudnieniu, w pierwszym dniu pracy. Jest od tego tylko jeden wyjątek - nie jest wymagane przeszkolenie pracownika, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Przy szkoleniu okresowym jest taka możliwość, jeśli jego zakres odpowiadał programowi szkolenia obowiązującego u nowego pracodawcy (pracownik będzie zatrudniony na podobnym stanowisku i będzie miał te same zagrożenia.)

Czy trzeba szkolić ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką? Tak, należy przeprowadzić uczniom szkolenie wstępne, a w szczególności instruktaż stanowiskowy, przed dopuszczeniem ich do pracy.

Kto może przeprowadzać instruktaż stanowiskowy? Osoby kierujące pracownikami, które mają ważne swoje szkolenie okresowe bhp. Szkolenie okresowe wymagane jest więc dla każdego pracownika zatrudnionego do zarządzania pracownikami, tak samo przy awansie.

Jak długo jest ważne szkolenie okresowe BHP?

Ważność szkoleń okresowych również zależy od rodzaju stanowiska. Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule: Ile ważne jest szkolenie BHP? Jak długo?

Kiedy powinny odbywać się szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych?

Z dniem 01.01.2019 r. weszła w życie ustawa z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zgodnie z nowymi przepisami, szkolenia okresowe nie są wymagane w przypadku:

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz
 • gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w art. 226 pkt 1 Kodeksu pracy, będzie wynikało, że jest to konieczne. Kwestia wygląda jednak inaczej, kiedy w grę wchodzi praca zdalna. W przypadku osób zatrudnionych w tej formie, Kodeks pracy jasno wskazuje, że nawet pracownicy administracyjno-biurowi takie szkolenia przejść powinni.

Czy można przeprowadzać szkolenia BHP online?

Tak, dla niektórych rodzajów stanowisk dopuszczalna forma to samokształcenie kierowane, które może odbywać się w za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i w formie online. Wyjątkiem są osoby zatrudnione na stanowisku robotniczym, którzy powinni odbyć instruktaż. Szkolenie BHP online to ciekawa alternatywa.

Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe?

Szkolenia bhp są obowiązkowe. Dokumenty potwierdzające ich odbycie przechowuje się w teczkach pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Często również szkoli się także pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i w formie B2B.

Ile trwa szkolenie BHP?

Ta kwestia również zależy od zajmowanego stanowiska. Różne rodzaje szkoleń bhp uwzględniają różny program, a co za tym idzie - różny czas ich trwania. Najdłuższe jest szkolenie dla pracowników służby bhp i osób pełniących zadania służby bhp. Jest ono rozpisane na 32 godziny lekcyjne, czyli 4 dni robocze. Rozbudowany program szkolenia okresowego mają też w szczególności kierownicy i pracodawcy - 16 godzin lekcyjnych, czyli 2 dni robocze.

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – czy konieczna?

Każdy uczestnik szkolenia bhp zapoznaje się w jego trakcie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Ta tematyka jest ujęta w programie szkolenia. Czy jest to wystarczające? Nie w każdym przypadku. Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Zalecane jest, aby taka osoba odbyła dedykowany kurs pierwszej pomocy i powtarzała go co 2-3 lata.

Podsumowując, prowadzenie okresowych szkoleń BHP jest w kwestii pracodawcy, który deleguje na nie pracowników i pokrywa ich koszty. Zapoznanie pracowników z zasadami bhp jest obowiązkowe. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP opisuje, ile jest ważne szkolenie bhp, a także jaki jest ramowy program takiego szkolenia. Szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy.

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR