Blog

Szkolenie okresowe BHP - co ile musi się odbywać?

29.03.2022

 

Szkolenie BHP co ile lat

Delegowanie pracowników na szkolenia wstępne i okresowe BHP oraz pilnowanie kalendarza szkoleń to jeden z obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak często pracownicy muszą powtarzać szkolenia?

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia bhp dzielimy na wstępne (na które to szkolenie składa się instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy) i okresowe. Szkolenia okresowe bhp są dłuższe, ich program jest rozpisany na więcej godzin i dostosowany do rodzaju stanowiska pracy (inny program szkolenia mają pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bezpieczeństwa, jeszcze inny pracownicy zatrudnieni na stanowisku robotniczym).

Szkolenia okresowe BHP - informacje podstawowe

Szkolenie BHP dla pracownika można opisać jako drugi etap szkolenia w dziedzinie BHP. Pierwszym są szkolenia BHP wstępne, składające się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego, obowiązkowe w dniu rozpoczęcia pracy. Do roku później (pół roku w przypadku stanowisk kierowniczych) pracownicy powinni powtórzyć i ugruntować swoją wiedzą, czyli przystąpić do szkolenia okresowego. Pracownik służby BHP lub inna osoba pełniąca zadania służby powinna pracować nad jak najlepszym programem szkolenia okresowego, bazując na ramowym programie ujętym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie szkolenia należy omówić zagrożenia, z którymi pracownik ma do czynienia na swoim stanowisku pracy. Dlatego też szkolenie okresowe ma bardziej rozbudowany program, niż wstępne. Zadania służby bhp nie obejmują prowadzenia szkoleń okresowych, dlatego najczęściej zleca się je firmie zewnętrznej.

Z jaką częstotliwością trzeba je powtarzać?

Po odbyciu pierwszego szkolenia okresowego, ważność szkolenia jest zależna od rodzaju stanowiska i wygląda następująco:

 • Dla osób na stanowiskach robotniczych: 3 lata
 • Pracownicy administracyjno-biurowi powtarzają szkolenie raz na 6 lat (dotyczy w szczególności zakładów pracy, gdzie rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono co najmniej trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 2373 § 22Kodeksu pracy).
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni raz na 5 lat.
 • Pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - powtarzają raz na 5 lat.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych - raz na 5 lat.
 • Pracownicy służby BHP - raz na 5 lat.

Osoby kierujące pracownikami - ważna kwestia

Dlaczego osoby na stanowiskach kierowniczych muszą wykonać pierwsze szkolenie okresowe BHP wcześniej, niż inne rodzaje stanowisk? Dlatego, że ze względu na pełnioną funkcję udzielają swoim podwładnym instruktaż stanowiskowy. Aby móc uczyć innych, sami muszą mieć ważne szkolenie. Mogą wykonać je za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w formie samokształcenia kierowanego, na przykład szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Podsumowując, aby pracownik mógł zostać dopuszczony do pracy, musi posiadać ważne szkolenie wstępne, a jeśli pracuje dłużej - ważne szkolenie okresowe BHP. Ważność szkoleń BHP jest zależna od rodzajów stanowisk. Zapoznanie pracownika z zasadami bhp, zasadami udzielania pierwszej pomocy i ochrony PPOŻ jest obowiązkowe. Kwestie te są ujęte w programie szkolenia BHP, natomiast warto, szczególnie osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy, zapisać również na szkolenie z pierwszej pomocy dla firm.

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR