Blog

Ile kosztuje szkolenie BHP? Cena kursów w 2024 rok

19.07.2022

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szkolenia BHP są więc obowiązkowe. Koszt szkolenia BHP pokrywa pracodawca. Czy jest to duży wydatek? Na jakie kwoty należy się przygotować?

Szkolenie wstępne BHP

Dla nowych pracowników dedykowane są szkolenia wstępne. Na to szkolenie składa się instruktaż ogólny, który często zleca się firmie zewnętrznej. Jego koszt na naszej stronie internetowej, w zależności od wybranej formy szkolenia, to kilkadziesiąt złotych. Jeśli wybierzemy szkolenie z wykładowcą - 100 zł, a jeśli szkolenie bhp wstępne online w formie e-learningu, wtedy 98 zł za osobę. Są to kwoty brutto, ponieważ szkolenia są zwolnione z VAT. Szkolenie BHP online to forma bardzo wygodna, ponieważ pracownik może je wykonać o dowolnej godzinie, na terenie całego kraju. Ważne natomiast, aby szkolenie odbyło się w pierwszym dniu pracy. Jeśli chodzi o część instruktażu stanowiskowego, tutaj nie trzeba brać pod uwagę żadnej kwoty, ponieważ instruktaż przeprowadza pracodawca bądź przełożony. Warto jednak zakupić dla kadry kierowniczej szkolenie BHP online z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego, będzie to koszt 98 zł.

Szkolenie okresowe BHP - cena

Kogo obejmują szkolenia okresowe BHP?

 • Pracowników administracyjno-biurowych (z wyjątkami, o których możesz przeczytać w artykule "Częstotliwość szkoleń BHP - tabela"
 • Pracowników służby BHP i osoby pełniące zadania służby BHP
 • Osoby na stanowiskach robotniczych
 • Dyrektorów placówek oświaty, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Cennik szkoleń BHP:

Jeśli chodzi o szkolenia BHP online - w formie e-learningu, ceny w roku 2024 wyglądają następująco:

 • dla kadry inżynieryjno-technicznej w języku angielskim: 130 zł brutto za osobę
 • dla pracowników administracyjno – biurowych w języku polskim i angielskim: 98 zł brutto za osobę
 • dla pracowników Służby BHP: 300 zł brutto za osobę
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami: 124 zł brutto za osobę
 • dla kadry inżynieryjno-technicznej: 126 zł brutto za osobę (130 zł w języku angielskim)
 • dla przedstawicieli handlowych: 98 zł brutto za osobę

Szkolenie BHP - koszt potrzebny, czy nie?

Z punktu widzenia pracodawcy, może się wydawać, że są to niepotrzebne wydatki. Kurs BHP online to jednak nie tylko czas "stracony" na powtarzanie przepisów. To również garść przydatnych informacji dotyczących prawa pracy, a także szeroko pojętego bezpieczeństwa i ergonomii. W programie szkoleń BHP jest też temat pierwszej pomocy, a także część dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. Po ukończonym szkoleniu otrzymuje się dokument - kartę szkolenia wstępnego bądź zaświadczenie, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR