Szkolenia
0.00 
Ilość - 0
21

Szkolenie okresowe BHP online dla kadry inżynieryjno-technicznej język angielski

Koszt kursu: od 130.00  (w zależności od wybranej metody płatności)

Informacje ogólne:

W naszej ofercie znajduje się także szkolenie BHP przygotowane dla pracowników anglojęzycznych zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w firmach korporacyjnych, projektowych, przemysłowych, w laboratoriach, szkołach, na uczelniach wyższych i innych placówkach oświatowych. Po ukończeniu szkolenia Periodic OHS training for engineering and technical employees i zdaniu testu umieszczonego w szkoleniu wysyłamy do Państwa oryginał zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP. Szkolenie należy powtarzać co 5 lat.

Wybierz ilość:
Kategoria:

Osoby takie jak projektanci, inżynierowie i konstruktorzy odpowiedzialni za rozwój oraz wdrażanie nowych rozwiązań podlegają szkoleniom okresowym co 5 lat. Zakres szkolenia e-learningowego w sposób szczególny zaznajamia z:

– oceną zagrożeń w procesach pracy,
– organizowaniem stanowisk pracy zgodnie z wymogami ergonomii i BHP,
– metodami likwidacji lub ograniczania zagrożeń, poprzez wdrażanie nowych rozwiązań i technologii.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu umieszczonego w szkoleniu wysyłamy do Państwa oryginał zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP.

1. BHP – definicja
2. Szkolenia wstępne i okresowe BHP – różnice
3. Kontekst prawny BHP
4. BHP – obowiązki pracowników i pracodawców
5. BHP – obowiązki projektantów, konstruktorów, technologów
6. Prawa pracowników
7. Czynniki ryzyka w środowisku pracy
8. Ocena ryzyka zawodowego
9. Wprowadzenie do ergonomii
10. Ergonomia miejsca pracy
11. Postępowanie w razie wypadku lub zagrożenia
12. Profilaktyczne badania lekarskie
13. Wypadki przy pracy
14. Wypadki w drodze do/z pracy
15. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego
16. Statystyki wypadków
17. Postępowanie w razie wypadku
18. Pierwsza pomoc – kontekst prawny
19. Leczenie osoby nieprzytomnej
20. Leczenie krwawień/oparzeń
21. Ochrona przeciwpożarowa – podstawy
22. Ochrona środowiska – podstawy
23. Wentylacja i klimatyzacja
24. Cyrkulacja powietrza w miejscu pracy
25. Zapobieganie zagrożeniom – środki ochronne

Wybierz interesujące Cię szkolenie

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR