Zadzwoń do nas!

Blog

Karta szkolenia wstępnego BHP - wzór PDF z omówieniem

30.11.2022

Przepisy Kodeksu Pracy mówią jasno, że po zatrudnieniu pracowników muszą oni przejść niezbędne szkolenia z zakresu BHP i to już w pierwszym dniu pracy. Nie może to dziwić, ponieważ każde stanowisko w firmie stawia przed pracownikiem wymogi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny. Mają one na celu przede wszystkim minimalizację ryzyka wypadków oraz ochronę zdrowia.

Karta szkolenia wstępnego BHP to dokument potwierdzający uczestnictwo pracownika w takim instruktażu. Musi ona zostać wypełniona i podpisana przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy.

Jak prawidłowo wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP i mieć pewność, że wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami? Wyjaśniamy - przeczytaj i miej pewność, że wszystko jest w najlepszym porządku.

Karta szkolenia wstępnego BHP - z czego się składa?

Choć często oficjalne dokumenty lubią mieć wiele stron, karta szkolenia wstępnego BHP zalicza się pod tym względem do wyjątków. Jest to zaledwie jedna strona, na której zawarto szereg istotnych informacji. Co na niej znajdziemy? Przyjrzyjmy się kolejno wszystkim pozycjom:

 • imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie wstępne - tutaj wpisujemy dane osoby, która przechodzi szkolenie;
 • nazwa komórki organizacyjnej - czyli nazwa zakładu pracy wraz z adresem. Można także wymienić nazwę konkretnego działu, do którego zostaje zatrudniony pracownik;
 • instruktaż ogólny - w tej pozycji podaje się imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż, a także datę jego przeprowadzenia. Podczas tego szkolenia uczestnik poznaje ogólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • instruktaż stanowiskowy - ta pozycja dotyczy przeprowadzenia wyjaśnienia i sprawdzeniu wiedzy oraz umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne - przed przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego pracownik nie może przystąpić do pracy na wyznaczonym stanowisku. W trakcie instruktażu stanowiskowego specjalista ds BHP informuje o wszystkim, co związane jest z ryzykiem na stanowisku pracy, a także sposobach ochrony przed potencjalnie niebezpiecznymi czynnikami.

Obydwa instruktaże muszą być zakończone egzaminem z przyswojonej przez pracownika wiedzy na temat przepisów. Karta szkolenia wstępnego BHP musi zostać podpisana zarówno przez pracownika, jak i specjalistę ds BHP, który przeprowadzał szkolenie. Następnie wypełniona i podpisana karta szkolenia powinna znaleźć się w aktach osobowych pracownika.

Kto odpowiada za przeprowadzenie szkolenia?

Instruktaż ogólny, jak i instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić sam pracodawca lub też osoby przez niego w tym celu wyznaczone. W każdym przypadku osoba prowadząca szkolenie musi posiadać stosowne kwalifikacje do udzielania szkoleń BHP - nie wystarczy samo doświadczenie zawodowe na danym stanowisku.

Jeśli w Twojej firmie nie ma takich osób, warto zgłosić się w sprawie szkolenia do BHP Centre. Tu w wygodny sposób możesz poznać wszystkie zasady instruktażu ogólnego i stanowiskowego online lub też zatrudnić fachowców, którzy poprowadzą na miejscu szkolenie wstępne. Zapoznaj się z ofertą już dzisiaj!

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego.

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP Center Szkolenia sp. z o. o.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR