Blog

Jak oznakować gaśnicę przeciwpożarową?

25.01.2023

Gaśnice przeciwpożarowe są jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku. Dzięki nim możliwe jest szybkie i skuteczne gaszenie pożarów, co zwiększa szanse na ocalenie ludzi i mienia. Jednak, aby gaśnice mogły spełnić swoją rolę, muszą być odpowiednio oznakowane. Warto wiedzieć jakie informacje powinny się na nich znaleźć oraz jakie są zasady prawidłowego oznaczenia gaśnic. W artykule przedstawimy rodzaje oznakowania gaśnic oraz wyjaśnimy jakie informacje powinny znajdować się na oznakowaniu gaśnicy.

Oznaczenie gaśnicy pozwala na szybkie i łatwe odnalezienie jej w razie pożaru, co ma decydujące znaczenie dla skuteczności działań gaśniczych. Oznakowanie gaśnic przeciwpożarowych jest obowiązkowe i każdy budynek powinien posiadać gaśnice oznakowane zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Rodzaje oznakowania gaśnic

Istnieją dwa rodzaje oznaczenia gaśnic: oznakowanie koloru i oznakowanie symboli.

 • Oznakowanie koloru polega na oznaczeniu gaśnic różnymi kolorami w zależności od rodzaju gaśnicy i substancji, którą może gasić. Na przykład gaśnice proszkowe są zazwyczaj oznaczane na czerwono, a gaśnice pianowe na biało.
 • Oznakowanie symbolami polega na umieszczeniu na gaśnicy symbolu wskazującego rodzaj gaśnicy i substancji, którą może gasić. Na przykład gaśnica proszkowa może mieć symbol gaśnicy proszkowej, a gaśnica pianowa symbol gaśnicy pianowej.

Obydwie metody oznakowania gaśnic są ważne, ponieważ pozwalają na szybkie i łatwe rozpoznanie rodzaju gaśnicy oraz substancji, którą może gasić w razie pożaru.

Jakie informacje powinny znajdować się na oznakowaniu gaśnicy?

Gaśnice to jedno z najważniejszych urządzeń przeciwpożarowych, które powinny być dostępne w każdym budynku. Aby skutecznie gasić pożary, ważne jest, aby gaśnice były odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne. Oznakowanie gaśnicy powinno zawierać następujące informacje:

 1. Typ gaśnicy: Gaśnice dzielą się na różne rodzaje, w zależności od rodzaju pożaru, jaki mogą gasić. Na oznakowaniu powinien znajdować się symbol lub napis wskazujący, jaki typ gaśnicy jest dostępny w danej lokalizacji.
 2. Miejsce umieszczenia: Gaśnice powinny być łatwo dostępne i umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie powinno wskazywać, gdzie gaśnica jest umieszczona, na przykład na drzwiach do pomieszczenia lub na ścianie.
 3. Instrukcje użytkowania: Oznakowanie gaśnicy powinno zawierać krótkie, ale jasne instrukcje dotyczące użytkowania gaśnicy, aby użytkownicy wiedzieli, jak ją używać w razie potrzeby.
 4. Data kontroli: Gaśnice powinny być regularnie kontrolowane, aby upewnić się, że są one sprawne i gotowe do użycia. Oznakowanie powinno zawierać datę ostatniej kontroli, aby użytkownicy wiedzieli, kiedy następna kontrola jest wymagana.
 5. Inne ważne informacje: Oznakowanie gaśnicy powinno zawierać inne ważne informacje, takie jak numer seryjny gaśnicy lub kontakt do odpowiedniej osoby lub firmy, która jest odpowiedzialna za konserwację gaśnicy.

Prawidłowe oznaczanie gaśnic przeciwpożarowych jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego każdego budynku. Dzięki niemu możliwe jest szybkie i skuteczne gaszenie pożarów, co zwiększa szanse na ocalenie ludzi i mienia. Jeśli na gaśnicy znajduje się złe lub niewyraźne oznakowanie, może to wpłynąć negatywnie na efektywność działań gaśniczych. Poznając rodzaje oznakowania gaśnic oraz informacje, które powinny znajdować się na nich, można zagwarantować, że gaśnice będą w pełni sprawne i gotowe do użycia w razie pożaru.

Więcej informacji na temat ochrony przeciwpożarowej znajdziesz na naszym innym blog poście: Ochrona przeciwpożarowa - na czym polega?

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR