Blog

Hałas w środowisku pracy — wszystko, co musisz o nim wiedzieć

27.12.2022

Hałas jest istotnym czynnikiem środowiskowym, który wpływa na zdrowie i samopoczucie pracowników. W tym wpisie na blogu omówimy kilka kluczowych kwestii dotyczących hałasu i odpowiemy na często zadawane pytania na temat metod określania parametrów hałasu. Przedstawimy Ci też, jakie skutki ma zbyt duży hałas na stanowiskach pracy.

Czym jest hałas w środowisku pracy?

Hałas jest częstym problemem w wielu środowiskach pracy. Może być szkodliwy dla słuchu i utrudniać koncentrację na pracy. Jeśli jesteś narażony na zbyt duży hałas przez dłuższy czas, możesz mieć nawet problemy z komunikacją z innymi.

Często termin „hałas" odnosi się jedynie do dźwięków, które są nieprzyjemne lub na tyle głośne, że powodują ból. Jednak obejmuje on również wszelkie dźwięki, które przeszkadzają w wykonywaniu innych czynności — na przykład w rozmowie lub słuchaniu.

Hałas w miejscu pracy może pochodzić z wielu źródeł:

 • narzędzia używane przez pracowników w ciągu dnia pracy,
 • maszyny,
 • ruch uliczny na zewnątrz budynków,
 • rozmowy telefoniczne pomiędzy pracownikami, którzy nie przebywają w tym samym pomieszczeniu,
 • radia odtwarzające muzykę lub radio dyskusyjne, włączone wtedy, gdy ludzie próbują skoncentrować się na swoich zadaniach,
 • komputery wydające warkotliwe dźwięki, gdy są włączane lub wyłączane,
 • drukarki wydające grzechoczące dźwięki, gdy pobierają kolejne kartki papieru,
 • urządzenia takie jak lodówki pracujące w pomieszczeniu socjalnym.

Parametry hałasu w miejscu pracy

Aby zrozumieć hałas w miejscu pracy, trzeba znać kilka terminów:

 • Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) to siła wywierana na błonę bębenkową przez falę dźwiękową. Im wyższy SPL, tym intensywniejszy lub głośniejszy jest hałas.
 • Intensywność (I) odnosi się do ilości energii niesionej przez falę dźwiękową i jest mierzona w watach na metr kwadratowy (W/m2).
 • Poziom ekspozycji na dźwięk (SEL) jest średnią miarą potencjalnej utraty słuchu utrzymującej się w czasie z powodu ekspozycji na pewne poziomy decybeli dźwięku. Uwzględnia on zarówno intensywność, jak i czas trwania narażenia na hałas.
 • Poziom mocy akustycznej (Syl) określa całkowitą ilość energii emitowanej w ciągu jednej sekundy ze źródła dźwięku, mierzoną w odległości 1 metra od tego źródła i wyrażoną w watach.

Jaki jest maksymalny poziom dźwięku w pracy?

W sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń powinieneś przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy, a także charakter danego zakładu pracy.

Dopuszczalny poziom hałasu odnosi się do 8-godzinnej pracy. W takim przypadku najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu wynosi 85 dB. Jednak zwróć uwagę na to, że wartość progu działania zaczyna się od 80 dB. Dlatego już taki wynik powinien być alarmujący.

Poza tym podczas pomiarów dokładnych wartości hałasu dopuszczalnego musisz zwrócić uwagę na kilka czynników. Przede wszystkim czas działania hałasu, a także jego maksymalne i szczytowe wartości. Taka wiedza pozwoli określić, jak długo pracownik jest narażony na działanie takich uporczywych dźwięków. Jeśli to się regularnie powtarza, to może dojść do uszkodzenia narząd słuchu, dlatego niezbędne są przerwy lub odpowiedni sprzęt.

Jakie są skutki nadmiernego hałasu?

Wysoki poziom natężeń czynników szkodliwych, czyli hałasu może prowadzić do utraty słuchu, stresu i zaburzeń snu. Według National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD), długotrwała ekspozycja na dźwięki o wysokim natężeniu powyżej 85 decybeli może z czasem uszkodzić słuch. NIDCD zaleca, aby nastolatkowie oraz dorośli unikali słuchania dźwięków o natężeniu powyżej 85 decybeli przez więcej niż dwie godziny dziennie.

Nadmierny hałas został powiązany z licznymi negatywnymi skutkami dla zdrowia. Może powodować utratę słuchu, stres i niepokój, choroby układu krążenia, zaburzenia snu i upośledzenie funkcji poznawczych. Długotrwałe narażenie na nadmierny hałas jest również związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób psychicznych, takich jak schizofrenia.

Zwróć również uwagę na to, że hałas w środowisku pracy szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać 135 dB.

Jak widać, nadmierny hałas w miejscu pracy to ważny problem, którym powinni zająć się pracodawcy. Ma on negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników, a z czasem może doprowadzić do utraty słuchu lub innych niepełnosprawności. Jeśli jesteś właścicielem firmy lub kierownikiem, to w razie ekspozycji na hałas zadbaj o ochronniki słuchu i prowadzeniu pomiarów hałasu. Dzięki temu dowiesz się, czy w miejscu pracy jest bezpiecznie.

Dowiedz się więcej z artykułu "Ochrona słuchu w miejscu pracy".

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR