Szkolenia
0.00 
Ilość - 0
19

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w języku angielskim

Koszt kursu: od 130.00  (w zależności od wybranej metody płatności)

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy na bazie Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w formie e-learningu wersję anglojęzyczną.

Szkolenie przeciwpożarowe w formie e-learningu zaznajamia pracownika z umiejętnościami reagowania w sytuacjach pożaru, a także wiedzą na temat unikania czynników mogących doprowadzić do pożaru. Szkolenie z ochrony ppoż online wzbogacone jest w filmy oraz interakcje, dzięki którym pracownik poczuje się jak na szkoleniu praktycznym ppoż z użyciem gaśnic. Uczestnicy szkolenia BHP przeciwpożarowego poznają przepisy ppoż w zakładzie pracy, uczą się, jak używać podręczny sprzęt pożarniczy oraz zyskują wiedzę na temat przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. Sprawne działanie może ocalić życie ludzkie, a także znacznie ograniczyć ryzyko dużych strat finansowych.

Wybierz ilość:

Szkolenie przeciwpożarowe online jest przygotowane w ciekawej formie, składa się z zagadnień dotyczących przepisów ochrony przeciwpożarowej, obowiązkami pracowników dotyczącymi zwalczania pożarów, oraz ewakuacji, a także informacjami z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w pożarze. W szkoleniu nie zabraknie także interakcji oraz filmów.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji — zagadnienia

 • Lekcja 1: Wprowadzenie do szkolenia.
 • Lekcja 2: Wybrane regulacje prawne.
 • Lekcja 3: Podstawowe pojęcia dotyczące procesu spalania.
 • Lekcja 4: Zagrożenie pożarowe w miejscu pracy.
 • Lekcja 5: Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż.
 • Lekcja 6: Sposoby alarmowania.
 • Lekcja 7: Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji.
 • Lekcja 8: Rodzaje sprzętu gaśniczego, użycie podręcznego sprzętu pożarniczego.
 • Lekcja 9 : Ratowanie płonącego człowieka.
 • Lekcja 10: Podział pożarów.
 • Lekcja 11: Podstawowe wymagania dla gaśnic.
 • Lekcja 12: Znajomość praktycznego użycia sprzętu ppoż.
 • Lekcja 13: Test.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

Szkolenie ppoż online jest przygotowane w ciekawej formie. Składa się z zagadnień dotyczących przepisów ochrony ppoż, obowiązków pracowników dotyczących zwalczania pożarów oraz ewakuacji, a także informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w pożarze. W szkoleniu nie zabraknie interakcji oraz filmów na temat zasad postępowania podczas pożaru. Program szkolenia został skonsultowany ze specjalistami, aby w jak najprostszy sposób przekazać wiedzę i regulacje prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnicy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji:

 • zapoznają się z podstawowymi zasadami prawa pracy oraz ochrony ppoż w zakładzie pracy (środki gaśnicze, środki ewakuacji, urządzenia przeciwpożarowe, praktyczne użycie podręcznego sprzętu pożarniczego),
 • zdobywają niezbędną wiedzę z dziedzin organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych oraz prawnych, które są użytkownikami danego budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapobiegania pożarom,
 • poznają obowiązki pracowników z zakresu przeciwdziałania powstawaniu zagrożenia pożarowego,
 • poznają największe zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania zagrożeń na terenie zakładu,
 • uczą się szybko reagować na zagrożenia pożarowe,
 • poznają zasady postępowania w momencie wybuchu pożaru wraz z zasadami ewakuacji (szkolenie ma moduł na temat zasad posługiwania się gaśnicą),
 • dowiadują się, jak utrzymać punkty przeciwpożarowe, środki gaśnicze i urządzenia przeciwpożarowe we właściwym stanie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych, do których może wracać nawet po ukończeniu szkolenia.

Szkolenia BHP online w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Każdy pracownik powinien posiadać wiedzę w zakresie zapobiegania pożarom. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji umożliwi sprawne wykonywanie zadań w przypadku wystąpienia zagrożenia. Nasze kursy uwzględniają charakterystykę danego zakładu pracy. Dzięki temu szkolenia online w zakresie ochrony przeciwpożarowej sprawdzą się w każdej firmie. Dlaczego warto postawić na kurs internetowy? Przy obecnym trybie życia i pracy najważniejszą rolę odgrywa czas. Szkolenie internetowe to spora oszczędność czasu. Kurs online można zrobić w wolnej chwili, nie opuszczając przy tym stanowiska pracy. Jednocześnie warto podkreślić, że nasze kursy BHP i ppoż przygotowane są w ten sposób, aby uczestnicy szkolenia wynieśli z nich najważniejszą wiedzę z zakresu zasad przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń w miejscu pracy.

Szkolenia BHP i ppoż – oferta szkoleń online

Kursy obejmujące wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej to nie wszystko. W naszej ofercie znajdziesz różne szkolenia BHP dla pracowników na każdym szczeblu kariery. Uczestnicy szkolenia okresowego po zakończeniu kursu i napisaniu testu otrzymują certyfikat respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Wszystkie szkolenia BHP i ppoż oparte są o regulacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń BHP.

Wybierz interesujące Cię szkolenie

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR