Szkolenia
0.00 
Ilość - 0
20

Szkolenie z zakresu ochrony sygnalistów

Koszt kursu: od 100.00  (w zależności od wybranej metody płatności)

Informacje ogólne:

Kurs jest odpowiedzią na zmiany w prawie, które mają związek z wdrożeniem Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej sygnalistów oraz z projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. W naszym interaktywnym szkoleniu pracodawcy znajdą odpowiedź na nurtujące pytania:
Od kiedy przepisy dyrektywy unijnej zaczynają obowiązywać w Polsce?
Kto może być sygnalistą? Jakie zmiany wejdą w życie?
Jak będzie to wyglądać w sektorze prywatnym?
Jak ochrona sygnalistów ma się do tajemnicy przedsiębiorstwa?
W jaki sposób zgodnie z wymogami zachować poufność tożsamości osób zgłaszających naruszenia oraz chronić ich dane osobowe, a także dane osobowe innych osób przetwarzanych w ramach działań następczych?
Jak powinna wyglądać poprawnie zapisana Kluauzla Informacyjna?

Obowiązek wdrożenia wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, a także projektowanej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, jest dzisiaj pilnym wyzwaniem. Unijną dyrektywę należy zaimplementować do polskiego porządku prawnego, obowiązek taki mają również inne kraje członkowskie. Do dnia 17.12. 2021 firmy, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, muszą wdrożyć nowe procedury, a przedsiębiorstwa, które zatrudniają od 50 do 249 osób, mają czas do grudnia 2023 roku. O jakie nowe obowiązki chodzi? Dyrektywa zakłada stworzenie skutecznych kanałów informowania o naruszeniach unijnego prawa w obrębie organizacji. Pracowników, którzy dokonują zgłoszenia w dobrej wierze, nazywa się sygnalistami. Sygnalistą w miejscu pracy może zostać pracownik, samozatrudniony współpracownik, a nawet osoba w trakcie rekrutacji. W praktyce każdy, kto miał styczność z organizacją i posiada wiedzę o nieprawidłowościach, którą zdobył w kontekście związanym z pracą.

Wybierz ilość:

Należy wdrożyć wewnętrzne procedury zgłaszania naruszenia przepisów prawa i działań następczych lub dostosować dotychczasowe procedury tak, aby zawierały elementy ujęte w ustawie. Pracodawcy powinni opracować skuteczny system przyjmowania zgłoszeń. Wprowadzenie nowych procedur jest obowiązkowe, a pracodawca, który zaniedba ochronę sygnalistów, będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Dyrektywa przewiduje 3 rodzaje zgłoszeń:

 • • wewnętrzne (obowiązujące na terenie firmy),
 • • zewnętrzne (gdy informacja o nadużyciach trafia do zewnętrznej instytucji) i
 • • ujawnienia publiczne.

Celem szkolenia jest przygotowanie podmiotów ujętych w ustawie do sprostania wymaganiom ochrony sygnalistów.

Jakich sektorów może dotyczyć temat naruszeń? Dyrektywa w zakresie ochrony sygnalistów będzie obejmować między innymi:

 • • kwestie podmiotów publicznych (w tym zamówienia publiczne)
 • • usługi, rynki i produkty finansowe w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • • kwestie bezpieczeństwa transportu
 • • kwestie ochrony środowiska
 • • bezpieczeństwo produktów i ochrona konsumentów
 • • ochrona radiologiczna, bezpieczeństwo jądrowe
 • • bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt
 • • zdrowie publiczne
 • • ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych
 • • ochrona interesów unii europejskiej
 • • ochrona rynku wewnętrznego unii europejskiej w zakresie zasad konkurencji oraz podatkowania osób prawnych

Korzyści, które daje firmom wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów to ograniczenie strat finansowych oraz strat wizerunkowych. W najlepszym interesie organizacji jest zgłoszenie nieprawidłowości na początkowym etapie, zanim dojdzie do zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.

Zwracamy także uwagę na sankcję, które zawiera projekt ustawy wdrażającej ochronę sygnalistów:

 • • Kto utrudnia dokonanie zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 • • Kto wbrew przepisowi art. 10 podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 • • Kto wbrew przepisom art. 30 lub art. 43 narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 • • Kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 • • Kto wbrew przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 29 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 • • Dotychczasowe i nowe uregulowania prawne
 • • Zakres przedmiotowy i podmiotowy Ustawy Wdrażającej
 • • Przegląd wybranych pojęć (np. kwestie związane z działaniami odwetowymi)
 • • Zakres ochrony sygnalistów
 • • Zasady zgłaszania naruszeń
 • • Sposoby zgłaszania nieprawidłowości
 • • Ochrona danych osobowych
 • • Obowiązki pracodawcy
 • • Zgłoszenia zewnętrzne, ujawnienia publiczne
 • • Sankcje

Wybierz interesujące Cię szkolenie

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR